Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-Ενημέρωση Πολιτών(Το μεγάλο σορτάρισμα)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-Ενημέρωση Πολιτών(Το μεγάλο σορτάρισμα)


Το 2011, πάνω από 4.000 προθεσμιακοί καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, πείστηκαν από την Τράπεζα, μέσω επιθετικής πολιτικής προώθησης, και με το πρόσχημα «μοναδικής ευκαιρίας», να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε ένα υποτιθέμενα ασφαλές προϊόν, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), καθώς τους δημιούργησαν την πεποίθηση ότι ήταν μια εναλλακτική μορφή προθεσμιακής κατάθεσης με υψηλό επιτόκιο. Στην πραγματικότητα, τα ΜΑΕΚ ήταν προϊόντα εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, και το 2013 η Τράπεζα όχι μόνο έπαψε να καταβάλει τόκους, αλλά τα μετέτρεψε επίσης μονομερώς σε μετοχές μηδαμινής σχεδόν αξίας, και οι καλόπιστοι κάτοχοι τους απώλεσαν πρακτικά το σύνολο των κεφαλαίων τους.

αρθρο αναφορας  /www.linkedin.com

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.