Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


285 μέτοχοι καταχώρησαν αγωγή κατά της Τράπεζας Κύπρου

Κακώς δόθηκε ποσοστό 18.056371% του μετοχικού κεφαλαίου της Τρ.Κύπρου στη Λαϊκή

- See more at: http://ikypros.com/?p=35147#sthash.lE9P00og.dpuf

Διακόσιοι ογδόντα πέντε (285) παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου (ΤΚ), δηλαδή μέρος των εκατοντάδων μελών του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και των 88,000 παλαιών μετόχων της συνολικά, καταχώρησαν σήμερα αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας, της Αρχής Εξυγίανσης, της Δημοκρατίας και της Ειδικής Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της ΤΚ, με την αγωγή τους ζητούν δήλωση του Δικαστηρίου ότι η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου είναι λανθασμένη για λόγους κακών υπολογισμών, λογιστικών και άλλων.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ότι κακώς δόθηκε ποσοστό 18.056371% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου στη Λαϊκή Τράπεζα, ότι κακώς δεν συμπεριλήφθηκε η αρνητική εμπορική εύνοια ή λογιστικό κέρδος στην περιουσία της Τράπεζας Κύπρου λόγω της πώλησης της Λαϊκής προς αυτή όπως έγινε με την Τράπεζα Πειραιώς που αγόρασε τις εργασίες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, όπως και λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε λόγω λανθασμένου υπολογισμού του τιμήματος πώλησης των εν λόγω καταστημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ταυτόχρονα, προστίθεται, με αίτηση τους που συνοδεύεται από ένορκη δήλωση με αποδεικτικά στοιχεία, επιζητούν διάταγμα με το οποίο να εμποδίζεται και απαγορεύεται η αύξηση και τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου πριν την αποκατάσταση των παλαιών μετοχών στην πραγματική τους αξία, δηλαδή ως είχαν στις 15.3.2013 άλλως να ανασταλεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 Το Δικαστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση, διέταξε όπως η Τράπεζα Κύπρου, η Διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας και η Λαϊκή Τράπεζα καταχωρήσουν ενστάσεις μέχρι τις 20 Αυγούστου και καθόρισε την ακρόαση της αίτησης στις 22 Αυγούστου 2014, ώρα 9 π.μ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.