Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


51 εκατ. σε υπηρεσίες πλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου !!!!

Δουλειές εκατομμυρίων ευρώ σε ελεγκτές, δικηγορικά γραφεία και συμβουλευτικούς οίκους δίνει η Τράπεζα Κύπρου για να διαχειρισθεί  αναδιαρθρώσεις δανείων και δικαστικές αγωγές που έγιναν κατά της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων λογαριασμών του 2016, τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €51,54 εκατ. από €43,13 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 19,50%.


Τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης αποτελούνται κυρίως:

● από το κόστος εξωτερικών συμβούλων που αφορά:

    (i) τέλη για τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης δανείων πελατών, τα οποία δεν είναι μέρος του πραγματικού επιτοκίου,

    (ii) την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου,

    (iii) την πώληση δραστηριοτήτων και μη κύριων περιουσιακών στοιχείων και

● προβλέψεις για επιδικίες αναφορικά με τις δραστηριότητες της Λαϊκής Τράπεζας που εξαγοράστηκαν κατά το 2013.

Οι συμβουλευτικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές και τα έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) των ανεξάρτητων ελεγκτών του Συγκροτήματος, για τις ελεγκτικές και λοιπές επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ως ακολούθως:

1. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των θυγατρικών εταιρειών για το 2016 στοίχισε €2,61 εκατ. από €1,91 εκατ. το 2015 παρουσιάζοντας άνοδο 36,33%.

2. Οι λοιπές υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης κόστισαν €423 χιλ. από €464 χιλ. το 2015.

3. Οι φορολογικές υπηρεσίες στοίχισαν €598 χιλ. το 2016 από €423 χιλ. το 2015.

4. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου στοίχισαν στην Τράπεζα Κύπρου €4,9 εκατ. από €1,5 εκατ. το 2015.

Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν €9,54 εκατ. το 2016 από €4,63 εκατ. το 2015.

Το σύνολο της κατηγορίας αυτών των εξόδων ανήλθε σε €9,54 εκατ. το 2016 σε σύγκριση με €4,73 εκατ. το 2015 παρουσιάζοντας άνοδο 102%.

Ως προς τις νομικές υποθέσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2016, είναι:

● Αριθμός θεσμικών και ιδιωτών πελατών έχουν καταχωρήσει διάφορες ξεχωριστές αγωγές εναντίον της εταιρείας ισχυριζόμενοι ότι είχαν παραπλανηθεί σε σχέση με την αγορά χρεωστικών τίτλων, που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία μεταξύ του 2007 και 2011.

● Τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές είναι τα ακόλουθα:

- Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2007,
- Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008,
- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και
- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) 2011.

Η εταιρεία υπερασπίζεται αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά στους θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες αγοραστές που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων.

Οι δικαστικές υποθέσεις για διάσωση με ίδια μέσα αφορούν αριθμό καταθετών της εταιρείας, που ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από το κούρεμα των καταθέσεων και καταχώρησαν αγωγές κατά της εταιρίας και άλλων μερών.

Πολυάριθμες προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου καταχωρήθηκαν από μετόχους το 2013 (κάποιοι από τους οποίους είναι υφιστάμενοι μέτοχοι του Συγκροτήματος) εναντίον της Κυβέρνησης και της ΚΤΚ σε σχέση με την απομείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης.

Όλες οι αγωγές αμφισβητούνται έντονα από το Συγκρότημα, σε στενή διαβούλευση με τις αρμόδιες πολιτειακές και κυβερνητικές Αρχές.

Επέκταση συμβολαίου Χούρικαν ως το 2018

Την επέκταση του συμβολαίου του διευθύνοντα συμβούλου της Τζον Χούρικαν μέχρι το τέλος του 2018, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια των Bank of Cyprus και Τράπεζας Κύπρου αποφάσισαν κατά τις χθεσινές τους συνεδρίες να επεκτείνουν τον διορισμό του στη θέση του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου, ο κ. Χούρικαν υπέγραψε χθες μια τροποποιητική συμφωνία στο υφιστάμενο συμβόλαιο εργοδότησης του, η οποία επεκτείνει τον διορισμό του μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Προηγουμένως, είχε ανακοινωθεί ότι το συμβόλαιο του κ. Χούρικαν θα έληγε στο τέλος Φεβρουαρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος έπιασε δουλειά στην Τράπεζα Κύπρου τον Νοέμβριο του 2013 και το συμβόλαιό του ανανεώθηκε ακόμη μια φορά το 2015.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.