Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ο S&P

Ο οίκος αξιολόγησης S&P ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου κατά μία βαθμίδα σε «BB» από «BB-», με θετικές προοπτικές.

Το σκεπτικό του S&P βασίστηκε στη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι κυπριακές τράπεζες προς την εξισορρόπηση του προφίλ χρηματοδότησής τους, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από ξένους καταθέτες. Βασίστηκε επίσης στο βελτιωμένο περιβάλλον λειτουργίας για τις κυπριακές τράπεζες και στις προοπτικές κερδοφορίας οι οποίες έχουν βελτιωθεί λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της συγκράτησης των πιστωτικών ζημιών της Τράπεζας Κύπρου.

Επιπλέον, ο S&P αναγνώρισε ότι η Τράπεζα είναι σε θέση να δημιουργήσει κεφάλαια από οργανική κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι επέστρεψε στις διανομές μερισμάτων το 2023 (από τα κέρδη πλήρους έτους 2022).

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.