Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ανακοίνωση Δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με τα αξιόγραφα

Αγαπητοι ομολογιουχοι , Σας παραθετω μεσα απο το site της τραπεζας Κυπρου ,την πρωτη σελιδα της επιστολης της τραπεζας :

Ανακοίνωση
Δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με τα αξιόγραφα
Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2015
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») αναφέρεται σε σημερινά
δημοσιεύματα αναφορικά με επιστολή της προς τον Σύνδεσμο Κατόχων Τραπεζικών
Αξιογράφων.
Για αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, η Τράπεζα παραθέτει αυτούσιο το περιεχόμενο της
επιστολής που έχει αποσταλεί στον Σύνδεσμο Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων και που μιλά
από μόνο του.