Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Αναβολή για το Νοέμβριο πήραν οι δύο υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου

Λευκωσία: Οι δύο ποινικές υποθέσεις εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και πρώην ανώτατων στελεχών της πήραν εκ νέου αναβολή σήμερα για το Νοέμβριο, ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η επιφυλαχθείσα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε νομικό ερώτημα που έχει εγερθεί από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορούμενων κατά την εκδίκαση της πρώτης υπόθεσης.

Η πρώτη υπόθεση που αφορά στην κατηγορία της χειραγώγησης της αγοράς ορίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου στις 10:30π.μ. και η δεύτερη που αφορά στην εξαγορά των ελληνικών ομολόγων και την παράλειψη της Τράπεζας να ενημερώσει τους μετόχους για τους κινδύνους ορίστηκε για τις 9 το πρωί στις 22 Νοεμβρίου.

Η πρώτη υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας είχε αρχίσει από τις 27 Φεβρουαρίου 2015, θα συνεχίσει να εκδικάζεται από την παλιά σύνθεση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, το οποίο απαρτίζεται από τους δικαστές Λένα Δημητριάδου - Ανδρέου (Πρόεδρος), Χαράλαμπο Χαραλάμπους (μέλος) και Μαρίνα Παπαδοπούλου (μέλος).
Παρά το γεγονός ότι αυτή η σύνθεση του Κακουργιοδικείου τερματίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, εντούτοις θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέχρι τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον της.
Στην πρώτη υπόθεση, εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, ως νομικό πρόσωπο, κατηγορούμενοι είναι οι πρώην αξιωματούχοι της Τράπεζας Θεόδωρος Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέμη, Ανδρέας Ηλιάδη, Γιάννης Κυπρή και Γιάννης Πεχλιβανίδης.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ενδιάμεση απόφασή του στις 14 Ιουνίου 2016 ενέκρινε αίτημα της υπεράσπισης για παραπομπή στο Ανώτατο Δικαστήριο νομικού ερωτήματος που αφορά στην εγκυρότητα της κανονιστικής διοικητικής πράξης (ΚΔΠ 406/2011) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), πάνω στην οποία εδράζεται η κατηγορία 2 της χειραγώγησης της αγοράς.
Το Κακουργιοδικείο επέτρεψε την παραπομπή στο Ανώτατο Δικαστήριο για γνωμοδότηση αναφορικά με το κατά πόσον δικαιούται και οφείλει να κάνει παρεμπιπτόντα έλεγχο αναφορικά με την εγκυρότητα της εν λόγω ΚΔΠ για λόγους πέραν από αντισυνταγματικότητα και υπέρβαση εξουσίας (ultra vires).

Η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου, επιφύλαξε στις 14 Σεπτεμβρίου την ανακοίνωση της απόφαση της «το συντομότερο δυνατό».

Στη δεύτερη υπόθεση, κατηγορούμενοι είναι η Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο και έξι φυσικά πρόσωπα: Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή, Αντρέας Αρτέμη, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κώστας Σεβέρης, και Κώστας Χατζήπαπας. Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά έξι κατηγορίες. Δύο κατηγορίες σχετικές με το αδίκημα της χειραγώγησης για τις ημερομηνίες 14 Ιανουαρίου ως 25 Μαΐου και την παράλειψη έκδοσης δημόσιας ανακοίνωσης για την κατοχή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αξίας πέραν του €1 δισ. και μεταξύ 13 Απριλίου και 25 Μαΐου για κατοχή ΟΕΔ αξίας πέραν των €2,35 δισ. αφορούν μόνο την Τράπεζα Κύπρου και τον Ανδρέα Ηλιάδη.

Ακόμη μια κατηγορία για χειραγώγηση της αγοράς αφορά τους πρώτους τρεις κατηγορούμενους μεταξύ 19 Φεβρουαρίου 2010 και 25 Μαΐου 2010 ότι παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ενέργειες, έτσι ώστε να εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου δημόσια ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος, δηλαδή ότι κατείχε ΟΕΔ αξίας πέραν των €1,6 δισ. τα οποία δημιουργούσαν κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημιάς.

Μια κατηγορία εναντίον και των επτά κατηγορουμένων, αφορά επίσης αδίκημα χειραγώγησης της αγοράς μεταξύ 15 Μαρτίου 2010 και 25 Μαΐου 2010 σε σχέση με τις επενδύσεις της Τράπεζας Κύπρου σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και συγκεκριμένα ότι παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου δημόσια ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος, δηλαδή ότι κατείχε ΟΕΔ αξίας πέραν των €2 δισ. τα οποία δημιουργούσαν κίνδυνο πρόκλησης οικονομικής ζημιάς.

Άλλες δύο κατηγορίες αφορούν μόνο τον Ανδρέα Ηλιάδη για ψευδορκία ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής για την οικονομία.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και στις 29 Οκτωβρίου 2015 είχε παραπεμφθεί για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.
Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης δεν έχει αρχίσει μέχρι σήμερα, λόγω συνεχών αναβολών που ζητά η πλευρά της υπεράσπισης με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη που αφορά την πρώτη ποινική υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου και στην οποία εγείρονται παρόμοια θέματα με τη δεύτερη υπόθεση.
Ζητώντας την αναβολή κατά τη σημερινή διαδικασία και εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους του δικηγόρους υπεράσπισης, ο Κρις Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι η υπόθεση έχει οριστεί για απάντηση των κατηγορούμενων, προσθέτοντας ότι η απάντηση σχετίζεται άμεσα με το νομικό ερώτημα που έχει τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου. Ζήτησε χρόνο για να εκδοθεί η απόφαση του Ανωτάτου αλλά και οι δικηγόροι υπεράσπισης να μπορέσουν να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους.
Τοποθετούμενη ενώπιον του δικαστηρίου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Πωλίνα Ευθυβούλου, παρά το γεγονός ότι δεν ήγειρε ένσταση στο να δοθεί αναβολή για την υπόθεση, σημείωσε ότι η ίδια δεν συμμερίζεται την άποψη των συναδέλφων της ότι υπάρχει πλήρης σύνδεση της δεύτερης υπόθεσης με το νομικό ερώτημα που έχει τεθεί στο Ανώτατο στο πλαίσιο της πρώτης υπόθεσης. Δεν έχω εντοπίσει τη σύνδεση χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει, είπε.
Η δεύτερη υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου θα εκδικαστεί από το δεύτερο Κακουργιοδικείου Λευκωσίας το οποίο κρίθηκε αναγκαίο να συγκροτηθεί λόγω της αύξησης του αριθμού των ποινικών υποθέσεων. Το νέο τριμελές Κακουργιοδικείο, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του στις 10 Σεπτεμβρίου, απαρτίζεται από τους δικαστές Έλενα Εφραίμ (Πρόεδρος), Νίκο Γερολέμου (μέλος) και Στέλλα Χριστοδουλίδου- Μέσσιου (μέλος).

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.