Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Από αύριο στο πάτωμα η Τράπεζα Κύπρου

Λευκωσία: Αύριο ξημερώνει μεγάλη ημέρα για την Τράπεζα Κύπρου και κατ’ επέκταση για την κυπριακή οικονομία. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, ύστερα από 22 μήνες απουσίας, επιστρέφει στα Χρηματιστήρια Αξιών της Κύπρου και της Ελλάδας. Η τιμή εισαγωγής της μετοχής έχει καθοριστεί στα 24 σεντς, ελάχιστα πιο πάνω από την  τελευταία πράξη που διενεργήθηκε στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου, πριν ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της. Στην ουσία στο χρηματιστηριακό πάτωμα επιστρέφει μια άλλη τράπεζα, αφού άλλαξαν τα πάντα: μέτοχοι, συμβούλια, κεφάλαια και χρηματιστηριακή αξία.

Οι πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης θα αποβούν καθοριστικές για την πορεία της μετοχής, δήλωσε στο ΡΙΚ ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Νώντας Μεταξάς. Η επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στο πάτωμα είναι σημαντική και για το ίδιο το ΧΑΚ, είπε, καθότι ο τραπεζικός τομέας αποτελεί το 75% του μεγέθους του. Ως εκ τούτου, η επάνοδος της Τράπεζας Κύπρου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για έξοδο του Χρηματιστηρίου από το μαρασμό των τελευταίων ετών.

Στα «συν» της Τράπεζας Κύπρου είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση του συγκροτήματος, η επιτυχής έκβαση των τεστ-αντοχής και το ενδιαφέρον των μεγάλων θεσμικών επενδυτών κατά τα πρόσφατα roadshows που πραγματοποίησε το Συγκρότημα. Στον αντίποδα, «αγκάθι» αποτελεί η αστάθεια στην Ελλάδα, η οποία έχει μεταφερθεί και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου θεωρείται ως νέα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και, ως εκ των πραγμάτων, τα πρώτα τρία 24ωρα διαπραγμάτευσής της δεν υπόκειται στους κανονισμούς περί limit-up και limit-down 15%. Προστατεύεται βέβαια, εν μέρει, από τις ανασταλτικές πρόνοιες των κανονισμών του ΧΑΚ. Όταν η μετοχή παρουσιάσει υπερθέρμανση, δηλαδή αυξομείωση της αξίας της γύρω στο 12%, αναστέλλεται για μερικά λεπτά η εμπορευσιμότητά της.

Το μετοχολόγιο της Τράπεζας Κύπρου άλλαξε δύο φορές λόγω της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) και της αύξησης κεφαλαίου. Η τελευταία διαπραγμάτευση της μετοχής της στο ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν στις 15 Μαρτίου 2013 με τιμή κλεισίματος €0,208, κεφαλαιοποίηση 977.229.562 και περίπου 85.000 μικρομετόχους που αποτελούσαν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ σήμερα αποτελούν μόλις το 0,3%. Η επιστροφή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου πραγματοποιείται ύστερα από την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της τον Σεπτέμβριο με την έκδοση κεφαλαίου €1 δισ. στα €0,24 ανά μετοχή που σηματοδοτεί και τη διαπραγμάτευση των 8.904.425.940 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10. Η επιστροφής της μετοχής στο ελληνικό Χρηματιστήριο γίνεται σε μια χρονική συγκυρία που στην Ελλάδα είναι αυξημένη η πολιτική αβεβαιότητα λόγω της εκλογής Προέδρου με αποτέλεσμα το ΧΑ να έχει χάσει πάνω 20% της αξίας του την εβδομάδα που πέρασε.

Δύο ήταν οι ιστορικές ημερομηνίες της Τράπεζας Κύπρου που έφεραν τα πάνω-κάτω στο μετοχολόγιο και εξαφάνισαν τους παλιούς μετόχους. Με βάση τα διατάγματα διάσωσης με ίδια μέσα, τον Απρίλιο του 2013, η ονομαστική αξία μίας μετοχής μειώθηκε από €1 σε €0,001. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου στις 30 Ιουλίου 2013 ήταν: Μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από τη διάσωση με ίδια μέσα 81,4%, μετοχές της Λαϊκής 18,1%. Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας Κύπρου, στις 26 Νοεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο που προέκυψε από διάσωση με ίδια μέσα ήταν 43,4%, το ποσοστό της Λαϊκής 9,65% και οι μετοχές τοποθέτησης 41,8%. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι τα συμφέροντα του ειδικού διαχειριστή της Λαϊκής δυνατόν να μην ευθυγραμμίζονται με αυτά των μετόχων. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, καταθέσεις πελατών €3,86 δισ., ομολογιακά δάνεια και δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης ύψους €122,5 εκατ., καθώς και ΜΑΕΚ ύψους €459,4 εκατ., μετατράπηκαν σε μετοχές.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.