Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Αποζημιώσεις ύψους €283,000 επεδίκασε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον της Τράπεζας Κύπρου

Αποζημιώσεις ύψους €283,000 επεδίκασε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον της Τράπεζας Κύπρου

Για ολιγωρία στην εκτέλεση εντολής για έμβασμα χρημάτων στο εξωτερικό

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια πολύ σημαντική απόφαση που αφορά την υποχρέωση τραπεζών να εκτελούν έγκαιρα οδηγίες πελατών τους για μεταφορά χρημάτων.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης οι ενάγοντες ήταν κάτοικοι Ελλάδας και διατηρούσαν στις αρχές του 2013 κοινό καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου με υπόλοιπο ύψους Ευρώ 1 εκατομμύριο περίπου. Την 15/3/2012 οι ενάγοντες έδωσαν με τον ορθό τρόπο και έχοντας συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα έντυπα οδηγίες στην τράπεζα όπως το σύνολο ουσιαστικά του καταθετικού τους λογαριασμού μεταφερθεί σε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Η τράπεζα παρέλειψε να εκτελέσει τις εν λόγω οδηγίες την ίδια ημέρα που τις έλαβε ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες ακολούθησαν τα ‘κατακλυσμιαία’ όπως τα χαρακτήρισε το δικαστήριο γεγονότα που οδήγησαν στο ‘κούρεμα’ (απομείωση) τραπεζικών καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών με σχετικές γνωστοποιήσεις κήρυξε τις ημέρες που ακολούθησαν ως «Ειδικές Τραπεζικές Αργίες» ενώ την 25/3/2013 συνήφθηκε η γνωστή συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Eurogroup και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ουσιώδης όρος της οποίας ήταν, μεταξύ άλλων, η εξυγίανση με ίδια μέσα της Τράπεζας Κύπρου.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν οι ενάγοντες να απωλέσουν μεγάλο μέρος των χρημάτων τους και να καταχωρήσουν αγωγή ζητώντας αποζημίωση τόσο από την Τράπεζα Κύπρου όσο και από την Κεντρική Τράπεζα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην απόφαση του ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Άγγελος Δαυίδ αναφέρθηκε στη νομική υποχρέωση που υπέχει η τράπεζα έναντι των πελατών της που είναι να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και φροντίδα (reasonable care and skill). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δικαστής βρήκε ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία που είχε προσκομισθεί δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντικειμενική δυσκολία στο να εκτελέσει η τράπεζα την ίδια ημέρα την εντολή που είχε λάβει για τη μεταφορά των χρημάτων. Βρήκε δε αξιόπιστη τη μαρτυρία που είχαν προσκομίσει οι ενάγοντες αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο είχαν δώσει τη σχετική εντολή στην τράπεζα. Ανέφερε συγκεκριμένα το δικαστήριο:

''Έχοντας όλα τα πιο πάνω κατά νου, συνολικά και αντικειμενικά θεωρούμενα, αποτελεί κατάληξη του Δικαστηρίου ότι η εναγόμενη 1 τράπεζα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παραλείποντας και ολιγωρώντας να ενεργήσει ως η εντολή των εναγόντων-πελατών της, ενώ φαίνεται να είχε την δυνατότητα προς τούτο, παραβίασε την υποχρέωση της όπως επιδεικνύει τη δέουσα φροντίδα και επιμέλεια απέναντι τους. Τίποτα δεν έχει τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου ικανό να δικαιολογήσει την ολιγωρία εκ μέρους της και τη μη εκτέλεση της επίδικης εντολής των εναγόντων κατά πάντα ουσιώδη χρόνο''.

Ως εκ τούτου το δικαστήριο επιδίκασε προς τους ενάγοντες ποσό ύψους ΕΥΡΩ 282,000 πλέον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής που είναι το ποσό που απώλεσαν ένεκα της απομείωσης που υπέστη ο τραπεζικός τους λογαριασμός.  

Τους ενάγοντες εκπροσώπησαν στο δικαστήριο οι δικηγόροι Χρίστος Γαλανός και Γιάννης Ζαβρός του δικηγορικού γραφείου Michael Kyprianou and Co LLC.

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.