Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Αρχίζει εκδίκαση αγωγών

Στο εδώλιο η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κεντρική και δύο τράπεζες
Κάτοχοι αξιογράφων και κουρεμένοι καταθέτες αξιώνουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων, υποστηρίζοντας ενώπιον δικαστηρίου ότι Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα συνωμότησαν με τις τράπεζες για να τους εξαπατήσουν

Στις 2 Μαρτίου η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου και η διαχειρίστρια της Λαϊκής, Άντρη Αντωνιάδου, θα πρέπει να εμφανιστούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και να καταθέσουν την υπεράσπισή τους σε αστικές αγωγές, που καταχωρίσθηκαν εναντίον τους από κατόχους αξιογράφων οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους, αλλά και από κουρεμένους καταθέτες, ώστε να αρχίσει η εκδίκαση των υποθέσεων. Έστω όμως και αν δεν κατατεθούν υπερασπίσεις, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην ακρόαση των πέντε αγωγών οι οποίες βρίσκονται ενώπιόν του, ενώ εκκρεμούν άλλες τόσες περίπου.
Η απόφαση ελήφθη χθες από το δικαστήριο και έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ενάγοντες, οι οποίοι ανέμεναν εδώ και καιρό έναρξη της εκδίκασης των αγωγών τους.

Τι λέει η έκθεση απαίτησης
Όπως φαίνεται στην έκθεση απαίτησης μιας εκάστης των αγωγών, το κράτος ενάγεται λόγω αμέλειας και ή παράλειψης και ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων του, των αξιωματούχων του και ή των υπαλλήλων του.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και η Κεντρική Τράπεζα ενάγονται διότι, ενώ γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δύο τράπεζες και «τον δόλιο γενικά τρόπο διάθεσης των αξιογράφων, εντούτοις άφησαν ή και επέτρεπαν ή και αδιαφόρησαν ως προς τη διάθεση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων στο κοινό και τους ενάγοντες».

Δεν πήραν καθόλου μέτρα
Επίσης, Κυπριακή Δημοκρατία και Κεντρική Τράπεζα ενάγονται, μεταξύ άλλων, επειδή:
-«Δεν έλαβαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να ελέγξουν και να διασφαλίσουν ότι οι μέθοδοι προώθησης που εφαρμόζονταν στη διάθεση των αξιογράφων από τις τράπεζες βρίσκονταν μέσα στο πλαίσιο των προνοιών των νόμων/κανονισμών και/ή οδηγιών τους».

-«Παρέλειψαν να λάβουν οποιαδήποτε και/ή τα δέοντα μέτρα έγκαιρα και/ή καθόλου, προκειμένου οι τράπεζες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες των νόμων κανονισμών και οδηγιών για τις διαδικασίες προώθησης των αξιογράφων και/ή συνωμότησαν μαζί τους με σκοπό και/ή αποτέλεσμα την εξαπάτηση και/ή παραπλάνηση των εναγόντων».

-«Αδιαφόρησαν για τις δόλιες μεθόδους που μετήρχοντο οι τράπεζες, παρόλο που τις γνώριζαν και/ή όφειλαν να τις γνωρίζουν, αφήνοντας ή επιτρέποντάς τους να ενεργούν ως σύμβουλοι και/ή πωλητές επενδυτικών προϊόντων».

-«Γενικά ενήργησαν αμελώς και/ή κατά παράβασιν των νομικών και/ή άλλων καθηκόντων τους ως εκ της θέσης και/ή αξιώματος και/ή λειτουργήματος που κατέχουν και τα καθήκοντα που επιβάλλουν και/ή επισύρουν αυτά».

Οι δύο τράπεζες ενάγονται επειδή, σύμφωνα με την αγωγή όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, «διέθεταν αξιόγραφα με ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων».
Σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων των εναγόντων Δημητρίου και Δημητρίου, οι πελάτες τους, έντεκα στην παρούσα φάση, διεκδικούν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω ακριβώς, όπως υποστηρίζουν, της εξαπάτησης την οποία υπέστησαν από όλους τους εναγομένους.
Αγωγές τόσο από κατόχους αξιογράφων όσο και από κουρεμένους καταθέτες εκκρεμούν σε όλα σχεδόν τα δικαστήρια της Κύπρου.

Η ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του Γιούρογκρουπ
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Γιούρογκρουπ, στην ανακοίνωσή του της 25ης Μαρτίου 2013, είχε φροντίσει να περιλάβει μια παράγραφο με την οποία απεκδύετο των ευθυνών του σε περίπτωση που κουρεμένοι καταθέτες, κάτοχοι αξιογράφων ή μέτοχοι τραπεζών εκινούντο δικαστικά κατά της απόφασης για το κούρεμα. Αναφέρεται επί λέξει στην ανακοίνωση της 25ης Μαρτίου 2013:
«Το Γιούρογκρουπ σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών Αρχών να αποζημιώσουν τα θύματα δόλιων πρακτικών, σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, εκτός του προγράμματος (στήριξης)».

Τα θύματα και ποιος το σκέφτηκε
Με την παράγραφο αυτή, στην ουσία το Γιούρογκρουπ αποσείει από τους ώμους του και μεταφέρει στους ώμους των κυπριακών Αρχών οποιαδήποτε νομική ευθύνη για αποζημιώσεις, προς όσους καταστούν θύματα «δόλιων πρακτικών». Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθεί η παράγραφος αυτή και τι ακριβώς σημαίνει «δόλιες πρακτικές», μόνον όσοι ήταν παρόντες στις συζητήσεις που έγιναν τον Μάρτιο του 2013 στις Βρυξέλλες μπορούν να πουν. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, στις διαβουλεύσεις του Μαρτίου του 2013 κάποιοι είχαν στο μυαλό τους ότι θα υπήρχαν απαιτήσεις για αποζημιώσεις. Κάποιοι επίσης είχαν στο μυαλό τους ότι τα αποτελέσματα ορισμένων από τις αποφάσεις ίσως να ερμηνεύονταν ως «δόλιες πρακτικές». Διαφορετικά, δεν εξηγείται η συμπερίληψη μιας τέτοιας πρόνοιας στην ανακοίνωση/δήλωση, σε χρόνο ανύποπτο.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη, σε προσφυγές Κυπρίων ανασφάλιστων και άρα κουρεμένων καταθετών, ότι το Γιούρογκρουπ, το οποίο, όπως μας ελέχθη τον Μάρτιο του 2013, ήταν το σώμα που αποφάσισε το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο, δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι το Γιούρογκρουπ στις 25 Μαρτίου 2013, την ημέρα δηλαδή που εκδόθηκε η ανακοίνωση με τα μέτρα που θα λαμβάνονταν στην Κύπρο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έκανε μόνον το εξής:

«Εξέθεσε σε πολύ γενικές γραμμές ορισμένα μέτρα που συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, δεν έλαβε καμία οριστική θέση ως προς τη χορήγηση στήριξης προς την Κύπρο ή ως προς τους όρους που το κράτος αυτό θα έπρεπε να τηρήσει, και δεν ανέφερε ότι η συνδρομή θα εχορηγείτο μόνο στην περίπτωση που η Κύπρος έθετε σε εφαρμογή μέτρα αναδιαρθρώσεως για τις τράπεζες».

Τους παρέπεμψε στην Κυπριακή Δημοκρατία
Με την απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουσιαστικά παρέπεμπε τους ενάγοντες, τους ανασφάλιστους δηλαδή καταθέτες που πλήρωσαν τη νύφη, στην Κυπριακή Δημοκρατία για αποζημιώσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όμως, δεν έχει να πληρώσει. Αν είχε θα το έκανε το 2013 και δεν θα φόρτωνε τα δισεκατομμύρια που χρειαζόταν ο τραπεζικός τομέας στους ανασφάλιστους καταθέτες. Στην ουσία οι Κύπριοι πολίτες πλήρωσαν αυτά που το κράτος θα έπρεπε να πληρώσει, μια και αυτό λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία:

Κάθε κράτος-μέλος διατηρεί ταμείο το οποίο, σε περίπτωση που μια τράπεζα πτωχεύσει ή αδυνατεί να πληρώσει τους καταθέτες της, αποπληρώνει όσους έχουν καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Η Κύπρος είχε δημιουργήσει αυτό το ταμείο, πλην όμως ήταν αδειανό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε πει, τότε, ότι δεν θα άφηνε την Κύπρο να χρεοκοπήσει. Έτσι αποφασίσθηκε όπως το τίμημα το πληρώσουν οι καταθέτες που είχαν περισσότερα από 100.000 ευρώ, δεν καλύπτονταν δηλαδή από τη νομοθεσία για την αποζημίωση, θεωρούνταν ανασφάλιστοι.

Έχουν να παίρνουν πολλά…
Όπως κι αν έχει η κατάσταση, το βέβαιο είναι ότι οι μέτοχοι, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής έχουν να παίρνουν πολλά δισεκατομμύρια. Το μέγα νομικό ερώτημα, που πρέπει να απαντηθεί, εξακολουθεί να παραμένει ακόμα αναπάντητο. Ποιος οφείλει αυτά τα χρήματα; Η Κυπριακή Δημοκρατία από μόνη της ή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.