Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΚΥΠΡΟΣ : Τράπεζες είχαν προνομιακή πληροφόρηση

ΚΥΠΡΟΣ:

Άλλες δύο εμπορικές τράπεζες εξασφάλισαν άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο, για να ζητήσουν ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης για τις συναλλαγές τους την κλειστή περίοδο του 2013.

Zήτησαν και εξασφάλισαν διάταγμα του τύπου σερτιοράρι, ώστε να ζητήσουν αναστολή πρώτα και μετά ακύρωση του διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 1η Σεπτεμβρίου 2020, μετά από αίτημα της Αστυνομίας το οποίο:

Αφορούσε σε «έγγραφα» της κλειστής περιόδου από 16/3/2013 μέχρι 27/3/2013 που σύμφωνα με το διάταγμα, «αναφέρονται σε αλληλογραφία, διατάγματα, πρακτικά, σημειώσεις, οδηγίες, διαδικασίες, ηλεκτρονικά δεδομένα, συναλλαγές». «Κλειστή περίοδος», σύμφωνα με το διάταγμα, καθορίζονταν «η περίοδος από 16 μέχρι 27 Μαρτίου 2013, κατά την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα σε «Κύπρο και Εξωτερικό» παρέμειναν κλειστά ή απαγορεύθηκε διενέργεια συναλλαγών μετά από διατάγματα/εγκυκλίους/οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «(ΚΤΚ)» ή οποιασδήποτε άλλης αρχής».

Σύμφωνα με ένορκο δήλωση της Αστυνομίας, στις 25 Οκτωβρίου 2017, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τον Αρχηγό Αστυνομίας τη διεξαγωγή εξετάσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσο διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα από Τράπεζες που δραστηριοποιούντο στην Κύπρο το 2013 και βρίσκονταν κάτω από την εποπτεία και έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εξετάσεις αφορούσαν σε εκροές κεφαλαίων που έγιναν από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την περίοδο που αυτά δεν λειτουργούσαν, κατόπιν διαταγμάτων, κατά την κλειστή περίοδο.

Δίνεται έμφαση στην εγκύκλιο ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2013 που εκδόθηκε από μέρους του τότε Διοικητή της ΚΤΚ με την οποία α) απαγορεύοντο προσωρινά η εισαγωγή είτε από ιδρύματα υποκείμενα στην εποπτεία της ΚΤΚ ή κατ’ άλλο τρόπο εντολών πληρωμής ή μεταφοράς κεφαλαίων σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών, εκκαθάρισης κ.λ.π. καθώς και άλλες πράξεις, και β) αναστέλλετο προσωρινά ο διακανονισμός εντολών που είχαν ήδη εισαχθεί προς εκτέλεση σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών, εκκαθάρισης κ.λ.π. Η εγκύκλιος αποσκοπούσε στην προστασία του  δημόσιου συμφέροντος και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Στην ένορκη δήλωση της Αστυνομίας γινόταν περιγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν του «κουρέματος των καταθέσεων». Από έγγραφα που εξασφαλίστηκαν με δικαστικό διάταγμα ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2018, εναντίον της ΚΤΚ, διαφάνηκε ότι υπήρξε μεγάλη μείωση των καταθέσεων την περίοδο 8 έως 15 Μαρτίου 2013 που οφείλετο πιθανόν στην προνομιακή πληροφόρηση για το κούρεμα των καταθέσεων που θα ακολουθούσε. Εκ πρώτης όψεως διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εγκυκλίου για πάγωμα των συναλλαγών από αριθμό τραπεζών.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε τις δύο πλευρές, αποφάνθηκε ότι για σκοπούς και μόνο εξέτασης της υπό κρίση αίτησης στη βάση των δεδομένων ενώπιον του, κρίνει εκ πρώτης όψεως ότι οι δύο τράπεζες έχουν στοιχειοθετήσει συζητήσιμη υπόθεση κατά πόσο πληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσης του διατάγματος τόσο από νομική θεώρηση όσο και γεγονότων.
  Μιχάλης Χατζηβασίλης

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.