Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Υπόθεση Τρ. Κύπρου: Ένοχοι BοC και Α. Ηλιάδης

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έκρινε σήμερα ένοχους την Τράπεζα Κύπρου και τον Ανδρέα Ηλιάδη σε μια εκ των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν, και που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγοράς, λόγω παραπλανητικών δηλώσεων για το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της τράπεζας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της τράπεζας που έγινε στις 19/6/2012.
 
Ανακοινώνοντας την απόφασή του στην πρώτη ποινική υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και των πέντε πρώην ανώτατων στελεχών της, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έκρινε παράλληλα αθώους όλους τους κατηγορούμενους στις κατηγορίες 2,3,5 και 6.

Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο και τον Ανδρέα Ηλιάδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν οι Θεόδωρος Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέμη, Γιάννης Κυπρή και Γιάννης Πεχλιβανίδης.


Συγκεκριμένα, Τράπεζα Κύπρου και Ανδρέας Ηλιάδης κρίθηκαν ένοχοι στην κατηγορία 4 του κατηγορητηρίου που αφορούσε την χειραγώγηση της αγοράς μεταξύ 19/6/2012 και 26/6/12 στη Λευκωσία “κατά παράβαση των Άρθρων 19 ως εξειδικεύεται από το Άρθρο 20(1)(γ) και 23(3)…» του Ν.116(I)/05 «και του Άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα ...». 

Σύμφωνα με την εν λόγω κατηγορία, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 19/6/2012, ο κ. Ηλιάδης, ενώ ήταν μέλος του ΔΣ και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής διέδωσε πληροφορίες που έδιναν παραπλανητικές ενδείξεις σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, δηλαδή ενώπιον των μετόχων της τράπεζας προέβηκε σε παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της τράπεζας.

Το Δικαστήριο αποφάσισε πως πληρούνται όλα τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της Κατηγορίας 4, μέσω παραπλανητικής δήλωσης του κ. Ηλιάδη, το οποίο (αδίκημα) αποδίδεται και στην Τράπεζα Κύπρου.

Αναμφίβολα, όπως αναφέρεται στην απόφαση,  ο κ. Ηλιάδης «γνώριζε την αβασιμότητα της τοποθέτησης του και δεν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία πως συνειδητά και εν πλήρη γνώσει του ανυπόστατου αυτής αναφέρθηκε σε έλλειμμα €200εκ. Με τον τρόπο αυτό παραπλάνησε τους μετόχους και γενικά τους παρευρισκόμενους στο ακροατήριο της Γ.Σ. (καθώς και την κοινή γνώμη), μεταφέροντας τους εσφαλμένα δεδομένα και οδηγώντας τους σε εσφαλμένα συμπεράσματα και λαθεμένες αντιλήψεις για την υφιστάμενη τότε κατάσταση εν σχέσει με το έλλειμμα της τράπεζας».
"Είναι, πιστεύουμε, θέμα κοινής λογικής πως αν ο Κ.4(Α. Ηλιάδης) ήθελε να ενημερώσει ορθά, έντιμα, ειλικρινώς και χωρίς παραπλάνηση τη Γ.Σ. μπορούσε πολύ απλά και χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες να εξηγήσει την πραγματική κατάσταση, να αναφέρει τις δυσκολίες που υπήρχαν και είχαν ήδη συζητηθεί στο Δ.Σ. και να παραθέσει τους αστάθμητους παράγοντες…».
«Θα λέγαμε πως κάτι παρόμοιο έπραξε την επομένη μέρα το πρωί ο Κ.4(Α. Ηλιάδης) γράφοντας προς τον Διοικητή της Κ.Σ.Κ. και ευλόγως διερωτάται κάποιος για ποιό λόγο δεν θα μπορούσε να δοθεί η ίδια ενημέρωση-εκτίμηση και προς τους μετόχους-επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο τόσον οι μέτοχοι όσο και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα είχαν λάβει την ορθή εικόνα και εκτιμώντας τη θα ήταν ελεύθεροι να ενεργήσουν όπως ήθελαν εν σχέσει με τις μετοχές ή με τις επενδύσεις τους».
«Στην ουσία ο Κ.4 διέδωσε πληροφορίες που έδωσαν παραπλανητικές ενδείξεις, οι οποίες σαφώς σχετίζοντο κατ΄ουσίαν με τη μετοχική αξία της Κ.1(Τράπεζας Κύπρου) και δεν εντοπίζεται καμιά άλλη εξήγηση ως προς τον λόγο που το έπραξε εκτός από το ότι δεν ήθελε εκείνη τη χρονική στιγμή να δώσει την αληθή εικόνα ούτε να δημοσιοποιήσει τις δυσκολίες που υπήρχαν. Αντιθέτως ήθελε να καθησυχάσει τους πάντες και κυρίως τους μετόχους για να αποφύγει τις όποιες αρνητικές αντιδράσεις τους ή κινήσεις τους στην αγορά».

«Από την όλη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον μας δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Κ.4 είναι εξ εκείνων των αξιωματούχων της Κ.1 που αποτελούσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τον ιθύνοντα της νου (controlling/directing mind)», προστίθεται στην απόφαση.

Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι στην κατηγορία 2 που αντιμετώπιζαν από κοινού και που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγοράς μεταξύ 14/06/2012 και 26/06/2012, ότι δηλαδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ ήταν μέλη του ΔΣ της τράπεζας, παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί δημόσια ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος από την Τράπεζα Κύπρου για σημαντική αύξηση των κεφαλαιουχικών αναγκών της από τα €200 εκ. τα οποία είχε ανακοινώσει στις 10/05/2012.

Το Δικαστήριο απέρριψε τη κατηγορία 2 λόγω νομικών ζητημάτων και λόγω της μη στοιχειοθέτησης της κατ΄ ισχυρισμόν αύξησης του ελλείμματος. «Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει κατάληξη στον βαθμό που απαιτείται σε ποινική υπόθεση ότι κατά την περίοδο που αναφέρεται στην Κατηγορία 2, ήτοι πριν τις 26/6/12 το έλλειμμα μπορούσε να προσδιοριστεί σε €400εκ. περίπου».

Η Τράπεζα Κύπρου και ο Θεόδωρος Αριστοδήμου κρίθηκαν αθώοι στην κατηγορία 3 που αφορούσε το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς μεταξύ 19/6/2012 και 26/6/12 στη Λευκωσία. Δηλαδή, με βάση το κατηγορητήριο, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 19/6/2012, ο κ. Αριστοδήμου, ενώ ήταν Πρόεδρος του ΔΣ,  διέδωσε πληροφορίες που έδιναν παραπλανητικές ενδείξεις σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, δηλαδή ενώπιον των μετόχων της τράπεζας προέβηκε σε παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της τράπεζας.

«Για την Κατηγορία 3 δεν έχει καταδειχθεί το στοιχείο της παραπλανητικής δήλωσης εκ μέρους του Κ.2 και συνεπώς ούτε για την Κ.1», αναφέρει η απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Ο κ. Αριστοδήμου κρίθηκε αθώος και στην 5η κατηγορία σε σχέση με την ετήσια Γενική Συνέλευση, ότι δηλαδή κατά την παροχή πληροφορίας στους μετόχους της Τράπεζας σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση της και τις προοπτικές της και ενώ ήταν Πρόεδρος του ΔΣ  απέκρυψε ουσιώδη στοιχεία σχετικά με το κεφαλαιουχικό έλλειμμα της Τράπεζας.

Ο κ. Ηλιάδης αθωώθηκε στην 6η κατηγορία που αφορούσε επίσης απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων για το έλλειμμα της Τράπεζας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ενώ ήταν Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της.

«Η κατάληξη μας είναι αφενός ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι Κατηγορίες 2, 3, 5 και 6 στις οποίες οι Κατηγορούμενοι αθωώνονται και απαλλάσσονται και αφετέρου ότι έχει αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η Κατηγορία 4 στην οποία οι Κατηγορούμενοι 1 και 4 κρίνονται ένοχοι», καταλήγει το δικαστήριο στην απόφαση του.

Το δικαστήριο όρισε την 20η Δεκεμβρίου στις 8.30 το πρωί για αγόρευση για μετριασμό της ποινής των ενόχων.

Αξιολόγηση μαρτυρίας από το Δικαστήριο

Άλκης Πιερίδης: «Σε αρκετά σημεία υπήρξε υπερφίαλος»

Το δικαστήριο αξιολόγησε θετικά όλους τους μάρτυρες κατηγορίας, εκτός τον Ανώτερο Λειτουργό στην Ε.Κ.Κ., Άλκη Πιερίδη, ο οποίος ήταν και ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας της Κατηγορούσας Αρχής.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κ. Πιερίδης «παρέμεινε καθόλη την παρουσία του ενώπιον μας σταθερά και αταλάντευτα προσηλωμένος στην άποψη την οποίαν ο ίδιος είχε υιοθετήσει ως ερευνών λειτουργός» και «επέδειξε μνημειώδη και πρωτοφανή επιμονή στη θέση του πως δεν χρειαζόταν κάποιος να δει οτιδήποτε άλλο πέραν από όσα ήταν γνωστά στις 14/6/12».

«Δεν μας προκαλεί καμιά εντύπωση το ότι αρκετά ζητήματα που αποτελούσαν τη βάση για εκφορά της γνώμης του διεφάνη ότι ο Μ.Κ.2 τα αγνοούσε έχοντας, με βάση δική του παραδοχή, συνειδητά επιλέξει να μην τα διερευνήσει» αναφέρουν στην απόφαση τους οι δικαστές του Κακουργιοδικείου.

«Ο τρόπος και το ύφος με το οποίο ο Μ.Κ.2 κατέθετε διακρίνετο από μια απόλυτη βεβαιότητα για κάθε θέμα που του ετίθετο παρουσιάζοντας τον εαυτό του ειδικό επί παντός επιστητού. Απουσίαζε από τη μαρτυρία του το στοιχείο της μετριοπάθειας και σε αρκετά σημεία υπήρξε υπερφίαλος, πράγμα το οποίο υπονόμευσε την ποιότητα της μαρτυρίας του ως αντικειμενικού και ανεξάρτητου πραγματογνώμονα».

«Αντιληφθήκαμε μάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις μέσω των διαφόρων αναφορών του αναλάμβανε τον ρόλο του δικηγόρου και του υπερασπιστή της δικής του εκδοχής εγείροντας με αυτό τον τρόπο ερωτηματικά σε σχέση με την αντικειμενικότητα και το ανεπηρέαστο της μαρτυρίας του».

«Ήταν ιδιαίτερα έντονος στις απαντήσεις του, ενίοτε δε απουσίαζε από τη μαρτυρία του το στοιχείο της νηφαλιότητας αλλά και της σοβαρότητας που αναμένεται να διακρίνει κάποιον εμπειρογνώμονα».

Θεόδωρος Αριστοδήμου: «Προσπαθούσε να πει όσα λιγότερα μπορούσε»

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η γενική αίσθηση που αποκομίσαμε στη διάρκεια που ο Κ.2 έδιδε τη μαρτυρία του ήταν ότι προσπαθούσε να πει όσα λιγότερα μπορούσε. Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης διαπιστώσαμε ότι έδιδε σύντομες και ενίοτε μονολεκτικές απαντήσεις, αποφεύγοντας να επεκταθεί. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι για αρκετά σημαντικά και καίρια ζητήματα που αφορούσαν την Κ.1 και την προσπάθεια της στον ουσιώδη χρόνο να πετύχει το στόχο της ανακεφαλαιοποίησης που είχε καθοριστεί από την Ε.Α.Σ. ο ίδιος δήλωνε είτε άγνοια, είτε απουσία μνήμης».

«Ήταν δε εμφανής, κατά την εκτίμησή μας, η προσπάθεια του να υποβαθμίσει όσον μπορούσε το δικό του ρόλο ως Προέδρου του Συγκροτήματος της Κ.1 υπογραμμίζοντας επιτηδευμένα θα λέγαμε, ότι αφενός για όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούσαν τις εργασίες της Κ.1, περιλαμβανομένου και αυτού της διαδικασίας κάλυψης των απαιτήσεων της Ε.Α.Σ., ο ίδιος είχε την ίδια ενημέρωση όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και, αφετέρου, ότι δεν έβλεπε το λόγο να τυγχάνει προσωπικής ενημέρωσης πριν την ενημέρωση του Δ.Σ. γι΄ αυτό και δεν ερωτούσε ο ίδιος μεμονωμένα οποιονδήποτε υπηρεσιακό».

Αντρέας Αρτέμη: «Οξυδερκές και ικανό άτομο»

Η γενικότερη εικόνα που αποκόμισε το δικαστήριο από τον Αντρέα Αρτέμη ( Κ.3) ήταν εκείνη ενός οξυδερκή και ικανού ατόμου με ξεκάθαρη αντίληψη των πραγμάτων.

Αναφορικά με το θέμα της παράτασης χρόνου για την ανακεφαλαιοποίηση, αναφέρει η απόφαση, «έδωσε, κατά την άποψη μας, πειστικές και λογικές εξηγήσεις, προσθέτοντας ότι « εκείνο, ωστόσο, που προσπάθησε, κατά την άποψη μας, να υποβαθμίσει στο όλο θέμα της παράτασης ήταν το ότι κατ΄ εκείνο το στάδιο δεν είχαν θετική έκβαση οι προσπάθειες πώλησης των ασφαλιστικών εταιρειών».

«Η προσπάθεια του Κ.3 να ανασκευάσει το πραγματικό αλλά και προφανές νόημα των αναφορών του στις χειρόγραφες σημειώσεις Λαζαρίδου ημερ. 26/6/12 (Σεκμήριο 109) έχει καταπέσει στο κενό», αναφέρει η απόφαση.

Ανδρέας Ηλιάδης: «Σε αρκετές περιπτώσεις απέφευγε επιμελώς να απαντήσει επί του προκειμένου»

Για τον Ανδρέα Ηλιάδη το δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση ότι «όσον δε αφορά τη μαρτυρία που έδωσε στην αντεξέταση διαπιστώσαμε ότι δεν απαντούσε με αυθορμητισμό αλλά αντιθέτως με επιφυλακτικότητα και συγκρατημένα. Φαινόταν δε ότι σε κάθε ερώτηση που του υποβάλλετο σκεφτόταν την απάντηση που θα έδιδε, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απέφευγε επιμελώς να απαντήσει επί του προκειμένου και διαμόρφωνε το περιεχόμενο της απάντησης του αναλόγως με το τι ήθελε ο ίδιος να τονίσει και να προβάλει. Αυτή δε η στάση του είχε ως αποτέλεσμα τη συχνή παρέμβαση του Δικαστηρίου μέσω της επανάληψης του τεθέντος προς αυτόν ερωτήματος για να δοθεί απάντηση συγκεκριμένα επί τούτου».

«Σε αρκετές πτυχές της μαρτυρίας του υπήρξαν αντιφάσεις, ανακολουθίες και παλινδρομήσεις», αναφέρει το δικαστήριο.
Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, προστίθεται στην απόφαση, « μας έδιδε έντονα την εντύπωση ότι διακατείχετο από μια έγνοια και ανησυχία να μην προκύψει οτιδήποτε που δυνατόν να είναι επιβαρυντικό για τον ίδιον. Στο πλαίσιο αυτό αφενός απέφευγε να απαντήσει ευθέως σε αρκετά ερωτήματα που του υποβάλλονταν και αφετέρου προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από κάποιες ενέργειες και ή γνώση που θα μπορούσαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να αξιοποιηθούν σε βάρος του».

Γιάννης Πεχλιβανίδης: «Κατέθεσε με επάρκεια και επαγγελματισμό αυτά που γνώριζε»

Η γενικότερη εικόνα που αποκόμισε το δικαστήριο από τον κ. Πεχλιβανίδη «ήταν εκείνη ενός ιδιαίτερα έμπειρου και ικανού στελέχους της Κ.1 ο οποίος κατέθεσε με επάρκεια και επαγγελματισμό αυτά που γνώριζε στο πλαίσιο του δικού του τομέα ευθύνης και αρμοδιοτήτων».

«Με μεστό και ευθύ τρόπο μετέφερε στο δικαστήριο την πληροφόρηση που ο ίδιος είχε για κάθε ένα από τα ζητήματα που είχαν σχέση και επηρέαζαν θετικά ή αρνητικά την έκβαση του κεφαλαιακού ελλείμματος στο πλαίσιο της Άσκησης της Ε.Α.Σ».

Γιάννης Κυπρή: «Μας άφησε με θετικές εντυπώσεις για την ειλικρίνεια του»

Για τον κ. Κυπρή, το δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση του ότι «Λέμε εξαρχής ότι ο Κ.6 μας άφησε με θετικές εντυπώσεις όσον αφορά την ειλικρίνεια και ευθύτητα του κατά την παρουσίαση της μαρτυρίας του».
 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.