Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΒΟC: Ζητήσαμε από μεγάλα δικηγορικά υποστήριξη

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα αναφέρει ότι “το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία συνεδρία του, αποφάσισε όπως ζητήσει από μεγάλα δικηγορικά γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η Τράπεζα, την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης προς την εσωτερική νομική υπηρεσία”.
Οι υπηρεσίες, σημειώνεται, αφορούν την μελέτη και αξιολόγηση της νομικής θέσης και διασφάλισης των συμφερόντων της Τράπεζας,  σε σχέση με τους 30 πελάτες που έχουν τις μεγαλύτερες μη εξυπηρετούμενες δανειακές διευκολύνσεις.
Η απόφαση αυτή, καταλήγει η ανακοίνωση, εντάσσεται στα πλαίσια στοχευόμενων ενεργειών  της Τράπεζας για επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης δανείων και ανάκτησης χρεών.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.