Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


BOCY: Αντίστροφη μέτρηση για ΑΜΚ

Η Τράπεζα Κύπρου άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών (soft book) για την επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ), που στόχο έχει την άντληση τουλάχιστον 1 δις ευρώ πριν από τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας η διαδικασία της ΑΜΚ θα διεκπεραιωθεί σε δύο φάσεις, ενώ με την ολοκλήρωσή της η τράπεζα θα επιστρέψει στην πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ.
Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, δηλαδή πόσες μετοχές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και σε ποια τιμή. Ακολούθως θα συνέλθει εκ νέου το ΔΣ και θα επιλέξει τις πιο υψηλές προσφορές. Η τελευταία προσφορά η οποία θα περιληφθεί στη λίστα θα καθορίσει και την τιμή της μετοχής, η οποία θα δεσμεύει και όλους τους υπόλοιπους.


Στο δεύτερο στάδιο θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, όπου οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν -στην ίδια τιμή- μέχρι και το 20% των νέων μετοχών. Επίσης θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να αποποιηθούν τα «δικαιώματα προτίμησης» όσον αφορά το υπόλοιπο 80% των μετοχών.
Οσες μετοχές μείνουν αδιάθετες (το 80% συν όσες πιθανόν να μην αγοραστούν από τους υφιστάμενους μετόχους) θα διατεθούν στους επενδυτές οι οποίοι είχαν προεπιλεγεί.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται να αυξηθούν τα βασικά ιδία κεφάλαια της τράπεζας από 10,6% σε περίπου 15%. Επίσης αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στο ΔΣ, με την είσοδο εκπροσώπων των νέων επενδυτών - μετόχων.
Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανέρχονται σήμερα σε 2,7 δις ευρώ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.