Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


BOCY: Οι αυξημένες προβλέψεις οδηγούν σε ζημιές

ΕΕΜ και Ρωσία πολλαπλασιάζουν προβλέψεις

Ζημιογόνα θα είναι τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου μετά την εξαγγελία της περασμένης βδομάδας για αυξημένες προβλέψεις στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου.

Η τράπεζα είχε προϊδεάσει για λήψη αυξημένων προβλέψεων στα αποτελέσματα εννιαμήνου και μετά τα AQRs για σκοπούς των τεστ αντοχής. Παράλληλα, οι προβλέψεις θα αυξηθούν και για τις εργασίες στη Ρωσία σε μία προσπάθεια της τράπεζας να δημιουργήσει ένα ring fencing λόγω των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα. Η σχετική προσπάθεια ξεκίνησε από το τρίτο τρίμηνο και θα είναι ακόμα πιο έντονη στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Χαρακτηριστικά το προηγούμενο τρίμηνο η τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για τις ρωσικές εργασίες κατά 422% από 10εκ. ευρώ στα 48εκ. ευρώ.
RELATED ARTICLES
Η ανακοίνωση της περασμένης βδομάδας μιλά για προβλέψεις «λίγο πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των προηγούμενων τριμηνιαίων χρεώσεων για το 2014». Για το πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα έλαβε προβλέψεις 146εκ. ευρώ, για το δεύτερο 183εκ. ευρώ και για το τρίτο τρίμηνο 163εκ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, οι προβλέψεις που θα λάβει η τράπεζα πρέπει να υπολογίζονται μεταξύ 330-400εκ. ευρώ.

Αν ληφθεί υπόψη και η αναφορά πως τα κέρδη πριν τις προβλέψεις,  τα έξοδα αναδιάρθρωσης και οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα είναι στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο, τότε εξάγεται το συμπέρασμα πως η τράπεζα θα καταγράψει ζημιές τόσο για το τέταρτο τρίμηνο όσο και για ολόκληρο το 2014. Για τους πρώτους εννιά μήνες του 2014, η τράπεζα κατέγραψε κέρδος 76εκ. ευρώ το οποίο οφειλόταν κυρίως σε καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 15εκ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο και κέρδος 60εκ. ευρώ από πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων το δεύτερο τρίμηνο.

Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, υπολογίζεται ότι η ζημιά της τράπεζας για ολόκληρο το 2014 θα κυμανθεί μεταξύ 100-170εκ. ευρώ.

H κάλυψη του χαρτοφυλακίου της τράπεζας με προβλέψεις για τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ήταν στο 38% σύμφωνα με τα στοιχεία εννιαμήνου. Για την Ελληνική οι προβλέψεις ήταν στο 46% για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (περισσότερα από αυτά με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών).  Το αντίστοιχο για το Συνεργατισμό στο εννιάμηνο ήταν 43.5%.

Σύμφωνα με το ακραίο σενάριο των τεστ αντοχής οι προβλέψεις της Τρ. Κύπρου ήταν στο 23% ενώ της Ελληνικής στο 49%. Με τις αυξημένες προβλέψεις η τράπεζα θα βρεθεί πιο κοντά στα ποσοστά των άλλων τραπεζών και πιο κοντά στον μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αύξηση στις προβλέψεις της τράπεζας είναι αποτέλεσμα εισηγήσεων και παρατηρήσεων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.