Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Εκτος ΧΑΚ η τράπεζα Κύπρου μέχρι τις 31 Ιουλίου

Εκτος ΧΑΚ η τράπεζα Κύπρου μέχρι τις 31 Ιουλίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε, με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012, να ζητήσει από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζα Κύπρου στο ΧΑΚ, από την 1 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014.

Το χρονικό διάστημα μέχρι τα τέλη Ιουλίου θεωρήθηκε από την Επιτροπή εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου η Τράπεζα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση όλων των εκδομένων μετοχών της στο ΧΑΚ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.