Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Έπιασε τους στόχους του 2022 η Τράπεζα Κύπρου

Τρία τα «highlights» των αποτελεσμάτων, με αύξηση εσόδων, μείωση εξόδων και μείωση των ΜΕΔ
Μία ημέρα μετά από την ανακοίνωση των καλών αποτελεσμάτων της Τρ. Κύπρου, πάνω από το 65% του ημερήσιου τζίρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προήλθε από συναλλαγές μετοχών της BOC.
Του Παναγιώτη Ρουγκάλα


Τρία ήταν τα «highlights» των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το 2022, ενώ παράλληλα πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει για το 2022. Τη χρονιά που πέρασε, η Τράπεζα Κύπρου είχε σημαντικά έσοδα, μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα, αλλά μείωσε και τον κίνδυνο του ισολογισμού της.

Σχετικά με το πρώτο «highlight», τα σημαντικά έσοδα δηλαδή, τα κέρδη πριν από τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη της Τράπεζας για το 2022 έφτασαν τα 188 εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσουμε από αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη, και ειδικότερα τα κόστη του Σχεδίου Εθελουσίας Αποχώρησης που «έτρεξε» εντός του καλοκαιριού και αποχώρησαν 550 πρόσωπα, τότε προκύπτουν τα 71 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών που ανακοίνωσε η Τράπεζα για το 2022. Σε αυτά υποβοήθησαν και τα 9,6 δισ. ευρώ που είναι «παρκαρισμένα» στις κεντρικές τράπεζες και λαμβάνουν τόκους λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2022 ανήλθε σε 49%, σε σύγκριση με 60% για το έτος 2021.

Σχετικά με το δεύτερο «highlight» και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας για το έτος 2022 ανήλθαν σε 381 εκατ. σε σύγκριση με 383 εκατ. το 2021, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Το 50% αφορά το κόστος προσωπικού (190 εκατ. ευρώ), 40% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (153 εκατ. ευρώ) και 10% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη-εισφορές (38 εκατ. ευρώ). Έτσι, ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2022 ανήλθε σε 49%, σε σύγκριση με 60% για το έτος 2021.

Σχετικά με το τρίτο «highlight» και τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού της, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 607 εκατ. ευρώ, ή 60% στο δ’ τρίμηνο 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του «Helix 3» ύψους 550 εκατ. ευρώ και στις καθαρές οργανικές μειώσεις προβληματικών δανείων ύψους 57 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα ΜΕΔ της Τράπεζας πλέον ανέρχονται στο 4% του συνόλου των δανείων της, σε σύγκριση με 12,4% στα τέλη του 2021.
Μία ημέρα μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, το 67% του ημερήσιου τζίρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προήλθε από συναλλαγές μετοχών της BOC. Η τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου παρουσίασε άνοδο μόνο στο τελευταίο 5ήμερο 14,2% και η χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας έφτασε το 1,12 δισ. ευρώ.
Η κάλυψη των στόχων

Όσον αφορά στους στόχους που είχε θέσει η Τράπεζα Κύπρου για το 2022, τους κάλυψε πλήρως. Ενδεικτική και η δήλωση του CEO της Τράπεζας, Πανίκου Νικολάου, την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, που είπε ότι «τα αποτελέσματα του έτους που μας πέρασε ήταν εξαιρετικά». Περνώντας στους στόχους που είχαν τεθεί από την Τράπεζα Κύπρου για το 2022, βρίσκουμε τα καθαρά έσοδα από τόκους (net interest income) που είχαν τεθεί να είναι μεγαλύτερα από τα 350 εκατ. ευρώ. Στα αποτελέσματά της η τράπεζα παρουσίασε πως έφτασε τα 370 εκατ. ευρώ. Άλλος στόχος που είχε τεθεί, ήταν μέχρι το τέλος του 2022 ο δείκτης του κόστους προς έσοδα να είναι λίγο πιο πάνω από το 50%. Στα αποτελέσματα του 2022 είδαμε τον δείκτη στο 49%. Άλλος στόχος που είχε τεθεί από την Τράπεζα, ήταν η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να είναι στο 10% περίπου, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Εντέλει, στα τέλη του 2022 ήταν στο 11,3% πριν από τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Επόμενος στόχος που είχε τεθεί, ήταν το ποσοστό ΜΕΔ της τράπεζας να είναι κάτω από 5% μέχρι τα τέλη του 2022. Τελικά, έφτασε το 4%. Στόχος είχε τεθεί και για την χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) μέχρι το τέλος του 2022 να είναι περίπου στις 45 μονάδες βάσης. Στα αποτελέσματα του 2022, το cost of risk ανήλθε στις 44 μονάδες βάσης. Τελικός στόχος αφορούσε τα κεφάλαια, και συγκεκριμένα στο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1). Έως το τέλος του 2022 υπολογιζόταν να είναι στο 13,5% – 14,5%, ενώ η τράπεζα παρουσίασε δείκτη CET1 στο 15,4%.
Πώς σχολιάζει η Athlos Capital

Ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital, Φάνος Βλαδιμήρου, σχολίασε πως τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου εξέπληξαν θετικά, αφού η Τράπεζα κατάφερε να υπερβεί όλες τις εκτιμήσεις της αγοράς αλλά και τους στόχους που είχε θέσει η ίδια η διοίκηση για το έτος 2022.

Ο κ. Βλαδιμήρου υπέδειξε ότι, η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2022, ενώ για το έτος 2022 σημείωσε κέρδη ύψους 71 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 30 εκατ. για το έτος 2021. «Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του έτους 2022, συμπεριλαμβάνουν το μη επαναλαμβανόμενο κόστος του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού ύψους 101 εκατ. ευρώ, το οποίο καταγράφηκε το 3ο τρίμηνο του έτους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει περαιτέρω την αισιοδοξία ότι η Τράπεζα μπορεί να παρουσιάσει ακόμα καλυτέρα αποτελέσματα στο μέλλον, αφού η ετήσια εξοικονόμηση για την Τράπεζα υπολογίζεται σε περίπου 37 εκατ. ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Βλαδιμήρου, «ο κύριος οδηγός της αύξησης των κερδών, ήταν η αύξηση που παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, ειδικότερα το 4ο τρίμηνο του περασμένου έτους, λόγω της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το περασμένο διάστημα. Οι προοπτικές για την Τράπεζα Κύπρου είναι ιδιαίτερα θετικές, αφού η υψηλή της ρευστότητα και η επαρκής κεφαλαιακή της θέση, την κατατάσσει ανάμεσα στους οργανισμούς που είναι καλυτέρα τοποθετημένοι ώστε να εκμεταλλευθούν τις τρέχουσες συνθήκες των υψηλοτέρων επιτοκίων».

Τέλος, ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital σχολίασε πως, «η σωστή και συνεπής διαχείριση επέφερε καρπούς και όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού μετά από μακρά περίοδο, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε σημαντικά στο 4%, από 12.4% τον Δεκέμβριο του 2021 και 25.2% τον Δεκέμβριο του 2020».

    Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 71 εκατ. το 2022

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.