Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1493/2017 το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε πελάτη του Γραφείου μας για την εξαπάτηση που υπέστη από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο τον κατηύθυνε στην αγορά ομολόγων της Lehman Brothers

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ιατρό –δηλαδή κατά τεκμήριο άτομο μορφωμένο μέν αλλά αδαές περί τα χρηματοοικονομικά–, ο οποίος πείστηκε παραπλανητικά να τοποθετήσει τις οικονομίες του σε τοξικά ομόλογα της Lehman Brothers (η οποία πτώχευσε το 2008).

Η εν λόγω –τριαντασέλιδη– απόφαση είναι ιδιαίτερα θεμελιωμένη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη και κινείται προς την κατεύθυνση των (ορθών) παραδοχών της πρωτόδικης απόφασης 6915/2014 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διέγνωσε την τέλεση αδικοπραξίας εκ μέρους του διαθέσαντος τα τοξικά προϊόντα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (το οποίο μάλιστα ισχυριζόταν ότι δεν ήταν τίποτε άλλο  παρά ένας απλός διαμεσολαβητής και επίσης -όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις  αυτά τα ιδρύματα αναφέρουν-  "οτι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πτώχευση αυτού του "κολοσσού"  ο οποίος είχε  υψηλές αξιολογήσεις στο παρελθόν κλπ). Το Εφετείο ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ πλέον διέταξε την επιστροφή στον παθόντα αντισυμβαλλόμενο ιδιώτη του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ποσού που είχε διαθέσει για την αγορά αυτών των προιόντων. Επίσης του επιδίκασε επιπλέον και ένα άλλο σοβαρό κονδύλι ως χρηματική ικανοποίηση γιά την ηθική βλάβη που υπέστη ο παθών πελάτης του γραφείου μας.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντικό δεδικασμένο και αναφορικά με συναφείς υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων μικροκαταθετών - πελατών τραπεζών, αλλά και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διέθεταν προιόντα όπως τα ΜΑΕΚ και τα ομόλογα της Alpha Group Jersey και πολλά άλλα ομόλογα τα οποία οι τράπεζες (ή οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες) προώθησαν σε άτομα χωρίς να τηρηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του Νόμου γιά την επαρκή ενημέρωση των επίδοξων αγοραστών προτού αυτοί προβούν σε μιά τοποθέτηση γιά την οποία δεν είχαν πλήρη επίγνωση...
ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.