Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Γιατί εξαιρέθηκαν 9 από το κούρεμα

Εξηγήσεις για τις αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων από το κούρεμα καταθέσεων δίνει σε επιστολή του στη βουλή ο υπουργός οικονομικών.

Αναφέρει ότι εξαιρέθηκαν 9 κατηγορίες από το κούρεμα των καταθέσεων και ότι η τρόικα δεν συμφωνούσε να εξαιρεθούν επιπλέον κατηγορίες καταθέσεων. Μεταξύ των εξαιρέσεων ήταν τα επενδυτικά ταμεία (όχι μόνο τα κεφάλαια) ασφαλιστικών εταιρειών, όπως και κερδοσκοπικοί οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα (π.χ. η JCC και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Από το κούρεμα εξαιρέθηκαν πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση, εγχώριοι επικουρικού οργανισμοί και φορείς που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον έφορο εταιρειών, υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων, καταθέσεις της JCC, φιλανθρωπικά ιδρύματα και σχολεία καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε απαντητική επιστολή του υπουργού οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη προς το βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, με αφορμή ερώτηση που υπέβαλε για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από το κούρεμα των καταθέσεων, τονίζει πως τα διατάγματα εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup.

Σε κάποια από τα διατάγματα καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες δεν εφαρμόζονται τα μέτρα εξυγίανσης και οι κατηγορίες που μεταβιβάζονται από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου αντίστοιχα, ενώ σε άλλα διαφοροποιούνται τα ποσοστά ορισμένων εκ των πιο πάνω κατηγοριών, με σκοπό να μειωθεί η επιβάρυνση στους υφιστάμενους καταθέτες.

Επίσης οι κατηγορίες των εξαιρέσεων των διαταγμάτων και τα ποσοστά έχουν τροποποιηθεί και οριστικοποιήθηκαν κατόπιν συμφωνίας που έγινε μεταξύ του υπουργού οικονομικών, του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικας η οποία δεν αποδέχθηκε περαιτέρω εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν σε σχέση με τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρέθηκαν γιατί υπήρχε μεγάλος κίνδυνος άρνησης ξένων τραπεζών να συναλλάσσονται με κυπριακές τράπεζες για να διεκπεραιώνουν διατραπεζικές συναλλαγές.

Όπως είναι τοποθετήσεις από τράπεζες, πράξεις συναλλάγματος, πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για κάλυψη των κινδύνων αλλά και τήρηση λογαριασμών correspondent baking.

Μάλιστα οι κυπριακές τράπεζες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να διενεργούν χρηματοαποστολές από και προς το εξωτερικό και δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τους κινδύνους αγοράς όπως συναλλαγματικός και επιτοκιακός κίνδυνος, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος.

Επιπρόσθετα, εάν δεν παραχωρείτο εξαίρεση στις ασφαλιστικές εταιρείες, υπήρχε ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα τεχνικά αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών και το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας τους, δηλαδή τη κεφαλαιουχική επάρκεια που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν δια νόμου.

Παράλληλα θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτεθειμένοι πολλοί ασφαλιζόμενοι και θα προκαλούνταν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον ασφαλιστικό και τραπεζικό τομέα.

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης που εξαιρέθηκαν αφορούσαν εισπράξεις του κράτους από φόρους και πληρωμές σε υπηρεσίες για διενέργεια έργων, μάλιστα σε περίπτωση που δεν εξαιρούνταν το κράτος θα έπρεπε να αναζητήσει νέες πηγές εισοδημάτων.

Οι εγχώριοι επικουρικοί οργανισμοί που εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις τους από το κούρεμα, αφορά καταθέσεις του ταμείου αποζημίωσης των πελατών ΚΕΠΕΥ, του ταμείου προστασίας καταθετών, του ΧΑΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της παγκύπριας συνεργατικής εταιρείας ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα σε ενδεχόμενη μη εξαίρεσης των υποχρεώσεων από συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων, υπήρχε ο κίνδυνος των ξένων αντισυμβαλλόμενων να μη διενεργούν συμφωνίες επαναγοράς με κυπριακές τράπεζες.

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες είναι συνήθεις για τις τράπεζες και αποτελούν εργαλείο βραχυπρόθεσμου δανεισμού με εξασφάλιση χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν μπορούσαν να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες, θα έκλεινε η συγκεκριμένη πηγή δανεισμού των τραπεζών, κάτι που θα επιβάρυνε περισσότερο την τραπεζική και οικονομική κρίση.

Οι καταθέσεις της JCC εξαιρέθηκαν γιατί αφορούσαν τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, και η σταθερότητα των συγκεκριμένων οργανισμών είναι συστημικής σημασίας για το τραπεζικό σύστημα.

Επίσης οι καταθέσεις των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων εξαιρέθηκαν για να μην πληγεί το φιλανθρωπικό τους έργο.

Οι καταθέσεις των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν υπέστησαν απομειώσει για να μην πληγεί η εκπαίδευση.

Της Ελευθερίας Παϊζάνου

Γιάννης Κυριακόπουλο
#1 | 24-01-2014 19:55
Γιάννης Κυριακόπουλο
H ανωτέρω δημοσίευση αποτελεί την πλέον κραυγαλέα αμάχητη απόδειξη γιά την προσφυγή μας στην Διεθνή Διαιτησία ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ!!
KYROS LAW OFFICES

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.