Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Γουλί οι κουρεμένοι της Λαϊκής

Λευκωσια, λαικη τραπεζα :

Η διαδικασία της διαχείρισης, απέφερε εισπράξεις €150,7 εκ, με το μεγαλύτερο ποσό, €64,8 εκ. να προέρχεται από την πώληση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η πράξη έγινε στη βάση τιμής πώλησης €3,05 ανά μετοχή.

Η πώληση των μετοχών της Lombard Bank Malta έφερε εισπράξεις €35,7 εκ. μέχρι το τέλος Αυγούστου ενώ, οι εισπράξεις από την πώληση της Marfin Bank Romania και Marfin Leasing Romania ανήλθαν στα €14,3 εκ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της επιτροπής θεσμών από το διαχειριστή Κλεόβουλο Αλεξάνδρου, η συμφωνία πώλησης 7 εκ. μετοχών που κατείχε η πρώην Λαϊκή Τράπεζα στη Lombard Bank της Μάλτας έκλεισε στα €49 εκ., ωστόσο μέρος του ποσού που φτάνει στα €13 εκ. εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί καθώς κατακρατείται από τις δικαστικές αρχές της Μάλτας μέχρις ότου τα κυπριακά δικαστήρια αναιρέσουν δικαστική υπόθεση εναντίον απόφασης των μαλτέζικων δικαστικών αρχών.

Ποσό €6,9 εκ. εισπράχθηκε από την CNP ασφαλιστική, αναφορικά με απαιτήσεις και επιστροφές ασφαλίστρων και €5,1 εκ. προήλθε από την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες εισπράξεις αναφορικά με υποκαταστήματα της Ελλάδας (MEB) και θυγατρικές στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιπες εισπράξεις κυμαίνονται από €50 χιλ. μέχρι και €3,9 εκ. και περιλαμβάνουν είσπραξη €1,8 εκ. από την πώληση της τράπεζας στην Ουκρανία και άλλων €650 χιλ. για την πώληση της τράπεζας στη Σερβία.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η είσπραξη μέρους του ποσού που συμφωνήθηκε για την πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία. Το ποσό της πώλησης ανήλθε στα €2,45 εκ. εντούτοις, μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεν είχαν ακόμα εισπραχθεί οι €600 χιλ.

Περιλαμβάνονται επίσης ποσά όπως επιστροφές από πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου (€3,9 εκ.), εισπράξεις από συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (IRS) (€3,7 εκ.), μερίσματα από θυγατρικές (€2,8 εκ.) και είσπραξη υπολοίπου από τις πληρωμές για αφυπηρετήσεις υπαλλήλων υποκαταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (€2,2 εκ.).

Στις εισπράξεις συγκαταλέγεται ακόμα ποσό €981,7 χιλ. από απροσδιόριστη πηγή που χαρακτηρίζεται ως «συνεργάτης», εισπράξεις €459,2 χιλ. από τη Lehman Brothers, €582 χιλ. από τη μερίδα της Λαϊκής στο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών, €334,9 χιλ. εισπράξεις από περιουσιακά υποκαταστημάτων στο ΗΒ, εισπράξεις τόκων και διοικητικών εξόδων από θυγατρικές, καθώς και επιταγή €50 χιλ. από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σε δικηγόρους τα περισσότερα έξοδα

Τη μερίδα του λέοντος σε ότι αφορά τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, έχουν οι πληρωμές σε δικηγόρους με το εν λόγω ποσό να φτάνει στα €16,5 εκ. από σύνολο εξόδων €26,8 εκ.

Ως επαγγελματικά έξοδα περιγράφεται ποσό €3,7 εκ. ενώ, καταγράφεται και πληρωμή στην Τράπεζα Κύπρου, ύψους €2,1 εκ.

Ποσό €1,9 εκ. αφορά αμοιβές συνεργατών του ειδικού διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής ενώ, η αμοιβή του ίδιου φτάνει στις €552,9 χιλ. Τα ταξιδιωτικά έξοδα του διαχειριστή και των συνεργατών του, ανέρχονται στις €146,5 χιλ.

Στη λίστα των πληρωμών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, ποσό €797,9 χιλ. για την εξαγορά μειοψηφίας στο κεφάλαιο της Air Serbia και οικονομική στήριξη της Axia Nova με €282,5 χιλ.
Της Μαρίας Χαμπή

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.