Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Γεύση προκλήσεων στα τραπεζικά αποτελέσματα

Το δύσκολο επιτοκιακό περιβάλλον και το παρελθόν που ακολουθεί τα πιστωτικά ιδρύματα με τα προβληματικά δάνεια αναμένεται να επηρεάσουν τους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών. Ήδη έχει κλείσει το πρώτο εξάμηνο και τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ανακοινώσει ημερομηνίες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων λίγους μήνες πριν βρεθούν ενώπιον νέων εποπτικών προκλήσεων.
 Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν στην εισοδηματική τους βάση λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Επίσης έρχονται στην επιφάνεια τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και με τους στόχους των αναδιαρθρώσεων, τόσο σε επίπεδο ποσότητας όσο και ποιότητας.


 Aπό το 2018 οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν το νέο διεθνές λογιστικό πρότυπο 9 (IFRS 9) με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερες προβλέψεις. Το νέο λογιστικό πρότυπο λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές απώλειες από προβληματικά δάνεια αντί μόνο υφιστάμενες απώλειες, αναγκάζοντας τις τράπεζες να αναγνωρίζουν μεγαλύτερες προβλέψεις στα βιβλία τους.
 
Την Τρίτη 29 Αυγούστου θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε οριακά κέρδη €2 εκατ. έναντι κερδών €50 εκατ. το τρίμηνο του 2016. Το 2016 η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη €64 εκατ. έναντι ζημιάς €438 εκατ. το 2015 τα οποία προέκυψαν λόγω μεγάλης μείωσης των προβλέψεων και βελτίωσης του ισολογισμού.
 
Ένα μήνα αργότερα στις 29 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2017 η Ελληνική Τράπεζα. Έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση των προβλέψεων στους λογαριασμούς του 2016 λόγω του λογιστικού προτύπου IFRS 9. Η τράπεζα ανακοίνωσε για το 2016 ζημιές €63,5 εκατ. έναντι κερδών €12,1 εκατ. το 2015. Το εξάμηνο του 2016 η Τράπεζα είχε κέρδη €1,1 εκατ. και το τρίμηνο του 2017 οι  ζημιές της διαμορφώθηκαν στα €10,5 εκατ.
 
Προβλέψεις ύψους €300 εκατ. πρέπει να απορροφήσει μέχρι το 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα με την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS9, σύμφωνα με έγγραφο της Μονάδας Διαχείρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών. Προς το παρόν η ΣΚΤ δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Στις 29 Αυγούστου αναμένεται να συνεδριάσει το Δ.Σ της Alpha Bank Cyprus για να εξετάσει τα εξαμηνιαία αποτελέσματα 2017.
 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.