Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Αναπάντητα ερωτηματικά αφήνει ο τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης.

Αναπάντητα ερωτηματικά αφήνει ο τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης.

1.Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης γνώριζε πως η Λαϊκή βρισκόταν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση 

 Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

 1.1. Πως τα κατάφερε και έπεισε τον E.L.A. (Emergency Liquidity Assistance), ότι η Λαϊκή ήταν φερέγγυα τράπεζα και μπορούσε να παίρνει έκτακτη ρευστότητα;

1.2. Γιατί ζήτησε 1,8 δις από το κράτος με έγκριση από την Βουλή αφού ο ίδιος ο ΔΚΤ Π.Δ. γνώριζε πως η Λαϊκή βρισκόταν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, και μπορούσε να κλείσει;

1.3. Γιατί μετά τα 9.5 δις  (E.L.A.) τα φόρτωσε  στη συνέχεια η Τράπεζα Κύπρου;  

2. Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης είχε την ευθύνη για την πώληση των  υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα σε Μη Πραγματική Παρούσα Αξία, (Net Present Value- NPV) 

 Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

 2.1 Αφού η πραγματική αξία που άξιζαν τα υποκαταστήματα, Estimated Net Present Value (ENPV) ήταν  τα 4 δισεκατομμύρια, γιατί είχαν πουληθεί για 500.000.000 και ουσιαστικά η Τράπεζα Κύπρου βρέθηκε με 3.5 δις λιγότερα που ενδεχομένως αυτά τα χρήματα να μας οδηγούσαν στο να μην χρειαστεί η δανειοδότηση από την Τρόικα;       

 2.2 Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",  καθοδηγούσε την πώληση, από  ( E.N.P.V. 4 Δις) στην εξευτελιστική τιμή των €500.000.000 μόνο;

 3. Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης είχε την ευθύνη και αποφάσισε να μηδενίσει την περιουσία των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου. 

 Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

 3.1  Γιατί ο Δ.Κ.Τ. μπορεί να έχει τόση μεγάλη προσωπική εξουσία;

 3.2  Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",  καθοδηγούσε αυτή την εξέλιξη;

4. Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης αποφάσισε να δώσει το 18% της Τράπεζας Κύπρου σε μετόχους της Λαϊκής.

Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

4.1 Γιατί πήρε αυτήν την αυθαίρετη απόφαση;

4.2 Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",   καθοδηγούσε αυτή την εξέλιξη;

5. Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης αποφάσισε να μεταφέρει τα 9,5 δισεκατομμύρια E.L.A. (Emergency Liquidity Assistance), της ΛΑΙΚΗΣ, στην Τράπεζα Κύπρου;

Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

5.1 Τι έκανε όσο καιρό ήταν ο ίδιος επικεφαλής, στο να αποτρέψει αυτήν την κατάσταση και να φορτωθεί η Λαϊκή με αυτό το τεράστιο ποσό; 

5.2 Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",   καθοδηγούσε αυτή την εξέλιξη;

6. Για να πάρει μια τράπεζα ρευστότητα από τον ELA, πρέπει, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο Διοικητής να αποδείξει ότι η τράπεζα αυτή είναι φερέγγυα, και η τράπεζα έχει ικανοποιητικές εξασφαλίσεις για να αντισταθμίζει τον δανεισμό . Η Λαϊκή όμως βρέθηκε με βάρος 9.5 δισεκατομμυρίων ELA, να ισούται με το 60%  του ΑΕΠ της Κύπρου . 

Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

6.1 Γιατί ο ΔΚΤ Π.Δ., ζήτησε τον δανεισμό 1,8 δις από το κράτος την στιγμή που ήξερε ότι η Λαϊκή Τράπεζα ήταν οικονομικός ξοφλημένη;

6.2 Γιατί αυτό το φόρτωσε μετά στην  στη  Τράπεζα Κύπρου;

6.3 Αφού ο ίδιος ο ΔΚΤ Π.Δ. γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε η Λαϊκή να επιστρέψει, ή να εξοφλήσει αυτό το δάνειο των 9.5 δις ELA και που ισούται με το 60%  του ΑΕΠ της Κύπρου, τι έκανε για να το αποτρέψει;  

6.4 Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",   καθοδηγούσε αυτή την εξέλιξη;

7. Οι "Περίεργες" κινήσεις του ΔΚΤ Π.Δ. με τους Οίκους Alvarez & Marsal, και PIMCO.

Ο ίδιος ο ΔΚΤ Πανίκος Δημητριάδης είχε αφήσει τη Λαϊκή εκτός της έρευνας του οίκου Alvarez and Marsal 

Αναπάντητα  Ερωτηματικά: 

7.1 Γιατί είχε αφήσει τη Λαϊκή εκτός της έρευνας του οίκου Alvarez and Marsal (Α&Μ), την στιγμή που η Λαϊκή Τράπεζα άντλησε ήδη 9.5 δις E.L.A. (Emergency Liquidity Assistance) από την Ευρώπη, και είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατάρρευσης; 

7.2 Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι καθοδηγούσε στο να αφήσει τη Λαϊκή εκτός της έρευνας του οίκου Alvarez and Marsal; 

7.3 Γιατί η Κεντρική Τράπεζα ήταν απούσα από τις συνεδρίες με την PIMCO; 

7.4 Γιατί άφησε τη Λαϊκή εκτός της έρευνας του οίκου Alvarez and Marsal την στιγμή που το 1.8 δις κρατική ενίσχυση,  και τα 9.5 δις ΕΛΑ , στο τέλος θα πληρωθούν από εμάς τους φορολογούμενους;  

 7.5 Γιατί ο ίδιος ο ΔΚΤ  Π.Δ.  συμφώνησε να πάρει η Alvarez and Marsal,  οίκος που ο ίδιος διόρισε, "αμοιβή επιτυχίας" 15 εκατομμυρίων, σε περίπτωση που επιτυγχάνετο ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών, και το ποσό αυτό πιθανών να αυξανόταν εάν μεγάλωνε το ποσό  ανακεφαλαιοποίηση; 

 7.6 Γιατί ο ΔΚΤ Π.Δ. άλλαξε την ημερομηνία υπογραφής στην ημερομηνία της συμφωνίας, ώστε να φαίνεται πως η υπογραφή έγινε πριν από το κούρεμα και κατά συνέπεια να φαίνεται ως «επιτυχία» της Α&Μ η ανακεφαλαιοποίηση;

 7.7  Ποιο "Επ Ουράνιο Χέρι..",   συμμεριζόταν και καθοδηγούσε αυτή την εξέλιξη;

 Ποιο κάτω είναι αυτούσια η εκδοχή του ΔΚΤ Π.Δ. σχετικά με την Λαϊκή Τράπεζα:

 Πανίκος Δημητριάδης ΔΚΤ: «Εβδομάδα με εβδομάδα η ρευστότητα της Λαϊκής μειωνόταν, κι έφτασε στο σημείο ο δανεισμός της από τον ELA να ισούται με το 60% του ΑΕΠ της Κύπρου. Ο ELA είπε ότι θα έπρεπε να σταματήσει η δανειοδότησή της. Μας έδωσαν χρόνο μέχρι τον Νοέμβρη, στη συνέχεια ζητήσαμε κι άλλη προθεσμία μέχρι τον Γενάρη και μετά είπαμε να τελειώσουν και οι προεδρικές εκλογές πριν κλείσει η στρόφιγγα δανειοδότησης προς τη Λαϊκή. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο, αλλά έπρεπε να την κρατήσουμε. Επιβαλλόταν να την κρατήσουμε, για να γίνουν οι εκλογές, να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση».

 Το ΑΚΕΛ που διόρισε επί προεδρίας Δ. Χριστόφια τον ΔΚΤ Π.Δ. υποστήριζε και υποστηρίζει "τυφλά" όλες τις ενέργειες του Πανίκου Δημητριάδη, και ποτέ δεν κατηγόρησε, ή καταλόγισε ευθύνες στον Π.Δ., ή ακόμη να θέση θέμα παραίτησης του; 

 Μάλλον και σε αυτή την περίπτωση τελικά θα φταίνε για το τι συμβαίνει οι Αριανοί που διαθέτουν και  το  "Επ Ουράνιο Χέρι.."

 Πασχάλης Θεοφάνους

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.