Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Η αμφίδρομη σχέση Prodea με Τράπεζα Κύπρου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιχειρηματική σχέση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της ελληνικής επενδυτικής εταιρείας Prodea Investments (πρώην Εθνική Πανγαία) με την Τράπεζα Κύπρου.
 
Η ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ακίνητα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε σημαντικά ανοίγματα στην κυπριακή αγορά και η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο τις πούλησε αρκετά ακίνητα που διέθετε αλλά προχώρησαν και σε συμφωνίες δανειοδότησης για υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
 
Ενδεικτικά, τον περασμένο Απρίλιο η Prodea προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου €32 εκατ. με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας και φέρουν επιτόκιο Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,5%. Όπως εξηγείται στα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας, το συνολικό ποσό του δανείου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Vibrana Holdings Ltd. Η Vibrana είναι η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε η εξαγορά του The Landmark (πρώην Hilton).

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη σύμβασης και για άλλο ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Κύπρου για ποσό μέχρι €90 εκατ. Τα ομόλογα είναι δεκαετούς διάρκειας και φέρουν τόκο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 3,35%. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της απόκτησης του 100% των διαχειριστικών μετοχών και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών του CYREIT, του ταμείου ακινήτων που δημιούργησε η Τράπεζα Κύπρου και εξαγόρασε η Πανγαία.
 
Όπως είναι αναμενόμενο, αρκετά ακίνητα της Πανγαία στην Κύπρο είναι υποθηκευμένα  στην Τράπεζα Κύπρου ή υπάρχει σχετικό ενέχυρο.
 
H Prodea έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην Κύπρο, οι οποίες πλέον αναλογούν στο 17% του ενεργητικού του Ομίλου, το οποίο ανέρχεται σε €2.2 δισ. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι συγκεκριμένες επενδύσεις να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον αφού η ελληνική εταιρεία, που ελέγχεται από την Castlelake κατά 98.1%, εξετάζει κι άλλες επενδυτικές επιλογές όπως και περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων έργων της.
 
Άλλωστε, η Prodea ανακοίνωσε πως εξετάζει την άντληση κεφαλαίων από τη διεθνή και εγχώρια αγορά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και την επίτευξη των επενδυτικών της στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα διεύρυνσης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 
Philenews/Insider

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.