Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ημερήσια διάταξη ολομέλειας Βουλης Αντιπροσωπων Κυπρου - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
 Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ'

43η συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015, στις   4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως:
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
 
Νομοθετική εργασία
 
1.             
 
Ο περί Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2014.
(Αρ. Φακ. 23.01.055.274-2014). 
  


2.             
   
Ο περί Φορέα (Ίδρυση και Λειτουργία) Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμος του 2013.
(Αρ. Φακ. 23.01.054.029-2013).
   
3.             
  
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.018-2015).
  
4.             
  
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
(Αρ. Φακ. 23.01.055.212-2014).
   
5.             
 
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.115-2015).
   
6.             
 
Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου Αίτησης, Τελών Αξιολόγησης και Ανανέωσης Εξουσιοδότησης Οργανισμών Ελέγχου και Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.03.052.032-2015).
   
7.             
   
Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.031-2015).
   
8.             
   
Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.03.052.009-2015).
   
9.             
   
Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου).
(Αρ. Φακ. 23.02.056.076-2015).
   
10.           
   
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός)
(Αρ. 5) Νόμος του 2013.
(Αρ. Φακ. 23.01.054.248-2013).
  
11.           
   
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου).
(Αρ. Φακ. 23.02.056.069-2015).
   
12.           
   
Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων με το οποίο καλείται η κυβέρνηση να εκπονήσει σχέδιο αποκατάστασης των κατόχων αξιογράφων.
(Αρ. Φακ. 23.10.001).
 
   
13.           
   
Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι παλαιοί μέτοχοι, οι οποίοι επλήγησαν από τις αποφάσεις της 25ης Μαρτίου 2013 για διάσωση των τραπεζών με ίδια μέσα.
(Αρ. Φακ. 23.10.001).

   
Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2015

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.