Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κάτοχος αξιογράφων δικαιώθηκε από το Δικαστήριο

Δικαστική Απόφαση ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2022 εναντίον της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με πώληση Αξιογράφων

Λευκωσια , Κυπρος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εξέδωσε απόφαση με την οποία δικαιώνει κάτοχο αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου. Σημειώνεται ότι στην παρούσα περίπτωση που χειρίστηκε το γραφείο Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., ο Ενάγοντας είχε υπογράψει για μετατροπή των Αξιογράφων σε Μετοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, "το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση του κωλύματος εκ δηλώσεως σε έγγραφα, εννοώντας την υπογραφή εντύπου για μετατροπή των Αξιογράφων σε Μετοχές για να αποκλειστεί η ευθύνη της Τράπεζας. Απέδωσε θεραπεία στον Ενάγοντα στη βάση της παράβασης θεσμοθετημένου καθήκοντος για το οποίο αναγνωρίζεται αγώγιμο δικαίωμα μέσω του άρθρου 143 του Ν.144(Ι)/07. Στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται ζήτημα τήρησης νομοθετικής πρόνοιας.

To Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί Τράπεζες (ή ΚΕΠΕΥ) να περιορίζουν τις ευθύνες τους με βάση τον Ν.144(Ι)/07, εισάγοντας ρήτρες αποποίησης ευθύνης ή να θέτουν την παρασχεθείσα υπηρεσία εκτός των πλαισίων του, όπου παρείχαν υπηρεσίες οι οποίες ρυθμίζονται δυνάμει αυτού. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τον Ν.144(Ι)/07 και κατ' επέκταση την MiFID ανεφάρμοστη αφού ακριβώς θεσπίστηκαν για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών. Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει παραβεί το άρθρο 36 (1) (γ) του Ν.144(Ι)/07 καθώς και τα άρθρα 14 και 16 της ΚΔΠ 558/2007".


Συνεπώς εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για το ποσό των €392.175,82, πλέον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής, πλέον δικηγορικά έξοδα.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Θεόδωρος Π. Αγγελίδης.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.