Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κέρδη €95 εκατ. για Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη €95 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου το α’ τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιευτήκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Με βάση τα στοιχεία ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 14.9% ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.9% (αναπροσαρμοσμένος για το Helix).

Όπως αναφέρει η τράπεζα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα 4,6 δις ευρώ.

Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια ανέρχεται στο 35% και η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 48%, αναπροσαρμοσμένα για το Helix. Η τράπεζα παρουσιάζει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.8 δις, αναπροσαρμοσμένο για το Helix.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στο ΧΑΚ η Τράπεζα Κύπρου εξετάζει τρόπους περαιτέρω μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω πωλήσεων σημαντικών δανειακών χαρτοφυλακίων.


Μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του τραπεζικού ιδρύματος Τζον Χούρικαν επισημαίνει: «Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ, περιλαμβανομένης της μείωσης από την πώληση του Helix, κατά 70%, σε €4.6 δις τα οποία καλύπτονται από προβλέψεις ύψους 48%. Παρόλο που έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά περίπου 70% από το ανώτατο τους επίπεδο, υπάρχουν ακόμα €4.6 δις ΜΕΔ που πρέπει να αντιμετωπιστούν και για τα οποία έχουμε διαμορφωμένη στρατηγική. Περίπου €900 εκατ. από αυτά είναι στην πραγματικότητα εξυπηρετούμενα, αλλά εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα ΜΕΔ σύμφωνα με τον κανονιστικό ορισμό, και άλλα περίπου €900 εκατ. αναμένεται να επηρεαστούν θετικά με την πάροδο του χρόνου από το κυβερνητικό σχέδιο ΕΣΤΙΑ το οποίο στηρίζει πρώτες κατοικίες χαμηλής αξίας. Αυτό αφήνει €2.8 δις ΜΕΔ τα οποία αντιμετωπίζουμε ενεργά, εξετάζοντας στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων σημαντικών πωλήσεων χαρτοφυλακίων».
 
Επιπλέον, ο κ. Χούρικαν σημειώνει πως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων επηρεάστηκε θετικά κατά €109 εκατ. σε συνέχεια φορολογικών τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν τον Μάρτιο 2019 και αρνητικά από αναπροσαρμογές κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης του Project Helix ύψους €21 εκατ. με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά την φορολογία ύψους €95 εκατ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.