Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κέρδη ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Μετά από 7 συνεχόμενα τρίμηνα ζημιών, η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει κέρδη

Κέρδη μετά από επτά συνεχόμενα τρίμηνα ζημιών, ανακοίνωσε για το α` τρίμηνο του 2014 η Τράπεζα Κύπρου, ενώ ανακοινώθηκε επίσης μείωση των καθυστερημένων δανείων .
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε €72 εκ. και τα κέρδη μετά τη φορολογία σε €31 εκ.


Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες του συγκροτήματος ήταν σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με τη Λόγω απομόχλευσης μέσω πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά στοιχεία κατέγραψαν μείωση της τάξεως του €1 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 αυξήθηκε στο 10,6%. στις 31 Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με 10,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την πώληση των εργασιών στην Ουκρανίας, την επένδυσης στη Ρουμανική Banca Transilvania και των δανείων στην Σερβία κατά το β` τρίμηνο του 2014, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 ενισχύθηκε κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες.
συνολική κερδοφορία του συγκροτήματος.
Η βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας επέτρεψε την αποδέσμευση των εννιάμηνων δεσμευμένων καταθέσεων, με την συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων να παραμένουν στην Τράπεζα.
Στις 31 Μαρτίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,3 δισ. και €14,1 δισ. αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 151% (σε σχέση με 145% τον Δεκέμβριο 2013). Μετά την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και την πώληση των δανείων στην Σερβία, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έχει μειωθεί στο 148%.
Καταγράφηκε επίσης μικρή μείωση στο δανεισμό από τον Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA). Το α` τρίμηνο 2014 μειώθηκε σε €9,51 δισ., από €9,56 δισ. το δ` τρίμηνο 2013. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε €1,4 δισ. Ο δανεισμός από τον ELA μειώθηκε επιπλέον κατά €270 εκατ το β΄ τρίμηνο του 2014 λόγω απομόχλευσης.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Τζον Πάτρικ Χούρικαν, «η ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, η πρόοδος στη διαδικασία απομόχλευσης και η διατήρηση της κεφαλαιακής μας επάρκειας, είναι βασικά στοιχεία για την ανάκτησης της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Κύπρου».

Ο κ. Χούρικαν δήλωσε επίσης ότι η απορρόφηση των εργασιών της πρώην Λαϊκής στην Κύπρο προχωρεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και η ενοποίηση των συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου.

 
Μείωση των καθυστερημένων δανείων

Σύμφωνα με την Τράπεζα τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν για πρώτη φορά μετά από δεκαέξι συνεχόμενα τρίμηνα αυξήσεων. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε και ανήλθε σε 39%, καταγράφοντας μείωση 1,9%. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως με προβλέψεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τα εν λόγω δάνεια ανήλθαν σε €12.576 εκατ., στις 31 Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με €13.003 εκατ., στις 13 Δεκεμβρίου 2013, αντιπροσωπεύοντας το 48,6% του συνόλου των δανείων.
Όπως αναφέρει η Τράπεζα, παρόλο που είναι νωρίς για να θεωρηθεί η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ως τάση που μπορεί να διατηρηθεί, εντούτοις υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τα οποία παρατηρούνται και στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζα Κύπρου συνεχίζουν να αυξάνονται.
«Η δημιουργία της Μονάδας Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών εξασφαλίζει ότι τα προβληματικά μας δάνεια τυγχάνουν συστηματικού και αποτελεσματικού χειρισμού. Οι προσπάθειες μας για τη μείωση των προβληματικών δανείων πρέπει να υποστηριχθούν και από τις αναγκαίες αλλαγές στην νομοθεσία που θα μας βοηθήσουν στην εμπλοκής μας με τους πελάτες, πάντοτε στο πλαίσιο ενός κατάλληλου κώδικα συμπεριφοράς», ανέφερε ο κ. Χούρικαν.
Πρόσθεσε ότι η συνεχιζόμενη ύφεση συνεχίζει να ασκεί πίεση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και ότι παρά την ικανοποίηση για την ανακοπή της αυξητικής τάσης, η τράπεζα παραμένει σε εγρήγορση για τα δάνεια σε καθυστέρηση.
Παράλληλα ο κ. Χούρικαν επανέλαβε ότι στο θέμα της ανάκτησης των δανείων δεν υπάρχει καμιά προνομιακή μεταχείριση και ότι η διαχείρισή τους γίνεται με μεγαλύτερη κατανόηση για τους μικρούς δανειολήπτες και πιο επιθετικά με τους μεγάλους, κάτι που ωστόσο παίρνει χρόνο.
Τα πρώτα απτά αποτελέσματα ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κ. Χούρικαν έκανε λόγο για τα πρώτα απτά αποτελέσματα που δείχνουν ότι γίνονται οι σωστές κινήσεις στην Τράπεζα και ότι αρχίζει να επανακτάται η εμπιστοσύνη και η τράπεζα επιστρέφει στην ασφάλεια.

Ερωτηθείς κατά πόσο σχετίζονται τα αποτελέσματα με την σημερινή άρση όλων των περιοριστικών μέτρων στο εσωτερικό, ο κ. Χούρικαν ανέφερε ότι η άρση των περιορισμών είναι θέμα πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας. Είπε ωστόσο ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου, συνέβαλε προς την κατεύθυνση της ανάκτησης της εμπιστοσύνης στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο έκδοσης κεφαλαίου από την Τράπεζα, ο κ. Χούρικαν ανέφερε ότι δεν είναι μυστικό ότι η Τράπεζα έχει προσλάβει συμβούλους από την HSBC και ότι εξετάζονται όλες οι επιλογές για αύξηση της ρευστότητας, ωστόσο ανέφερε δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τίποτα ανακοινώσιμο.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα ότι δεν τυγχάνει της εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ο κ. Χούρικαν είπε «ρωτήστε το Συμβούλιο αν με εμπιστεύεται», προσθέτοντας ότι όσον αφορά τον ίδιο νιώθει ότι έχει την υποστήριξη του Συμβουλίου. Παράλληλα διατύπωσε την άποψη ότι θα ήταν λάθος να εισέλθει στον συγκεκριμένο διάλογο.

 
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ανέφερε ότι η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στο ΧΑΚ.
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Τα συνολικά έσοδα για το α` τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €340 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €267 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,99%.

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €124 εκατ. και ο δείκτης κόστους προς έσοδα στο 36%.
Τα κέρδη πριν από τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €216 εκατ. αυξημένα κατά 17%.
Ο προβλέψεις για απομείωση δανείων ανήλθαν σε €146 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται σε 2,2%.

Τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Κύπρο ανήλθαν σε €101 εκατ.
Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν στα €5 εκατ. έναντι €15 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Οι εργασίες στην Ουκρανία που πωλήθηκαν τον Απρίλιο του 2014 έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και σημείωσαν ζημιές €36 εκατ.
 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.