Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κόκκινα δάνεια αξίας 2,7 δισ. πούλησε η Τράπεζα Κύπρου

Συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,7 δισ. ευρώ έκλεισε η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο πρόκειται να πουληθεί στην Apollo Global, που έχει έδρα τις ΗΠΑ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η συγκεκριμένη συμφωνία προκύπτει και από τις πιέσεις που ασκεί το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις κόκκινων δανείων.

Μάλιστα, κατά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας Τζον Πατρικ Χούρικαν στους FT, πρόκειται για πώληση που μεταμορφώνει την τράπεζα. Ο ίδιος προσέθεσε ότι από το 2014 η διοίκηση της τράπεζας επικεντρώνεται στη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που υπάρχει στον ισολογισμό και να ενισχυθεί η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ζημίες ύψους 54 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 554 εκατ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2017.

Οσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας, αυτά μειώθηκαν κατά 435 εκατ. ευρώ ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου 2018 και ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στις 30/06, αντιπροσωπεύοντας το 43% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με το 45% στις 31/3 του 2018 και το 47% στις 31/12 του 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις ανήλθε στο 52% στις 30 Ιουνίου 2018 (σε σύγκριση με 51% στις 31 Μαρτίου 2018 και 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην ίδια βάση). Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Fiancial Times, η συμφωνία πώλησης των κόκκινων δανείων, η οποία επετεύχθη έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα μειώσει το ύψος των ΜΕΔ της τράπεζας στο 65%, χαμηλότερα δηλαδή σε σχέση με τα ανώτατα επίπεδα που είχε βρεθεί το 2014.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πρόθεση του Τζόσεφ Ακερμαν να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του συγκροτήματος κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2019. Επίσης, ανακοίνωσε την επέκταση του διορισμού του Τζον Πάτρικ Χούρικαν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, όταν ζητήθηκε από τον κ. Ακερμαν να αναλάβει τη θέση του προέδρου στην Τράπεζα Κύπρου, ο ίδιος είχε δεσμευθεί να παραμείνει σε αυτή για τρία χρόνια. Προσέθεσε ότι, «ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια και μαζί με ένα δυνατό διοικητικό συμβούλιο και μια δυνατή εκτελεστική διευθυντική ομάδα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αναδιάρθρωση της τράπεζας και τη διατύπωση της κατάλληλης στρατηγικής αναμόρφωσή της». «Για τον λόγο αυτόν ίσως τώρα να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να σας δώσω μια ένδειξη της πρόθεσής μου, μέσα στο πλαίσιο των συνετών πρακτικών διακυβέρνησης της τράπεζας», σημειώνει. Ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου ατόμου για τη διαδοχή του, θα τροχιοδρομηθεί από την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης εν ευθέτω χρόνω.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.