Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων επέδωσε ψηφίσματα σε εμπλεκόμενους στην οικονομική κρίση 2013

Ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων επέδωσε ψηφίσματα σε εμπλεκόμενους στην οικονομική κρίση 2013

Συναντήσεις με διάφορους εμπλεκόμενους στην οικονομική κρίση του 2013 είχε τη Δευτέρα ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων, με αφορμή την τρίτη επέτειο από την πρώτη συνεδρία του Eurogroup με αντικείμενο τη στήριξη της κυπριακής οικονομίας, κατά την οποία «η κυβέρνηση πρότεινε την εξυγίανση των τραπεζών με ίδια μέσα», όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου.
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου επέδωσε ψηφίσματα ζητώντας δικαίωση των κατόχων αξιογράφων, τα οποία είχαν μετατραπεί σε μετοχές στο πλαίσιο της διάσωσης των τραπεζών.

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος ζητά, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση των προεκλογικών και μετεκλογικών δεσμεύσεών του για αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων, αλλά και να εφαρμόσει τη δική του οδηγία της 9ης Σεπτεμβρίου 2014 ότι «όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων που αγόρασαν τα αξιόγραφα από την πρωτογενή αγορά να αποζημιωθούν, με την καταβολή σ’ αυτούς €100.000 κατά άτομο, ανεξάρτητα από την απομείωση των καταθέσεων που έγινε το 2013. Για το υπόλοιπο ποσό να δοθούν έντοκα κυβερνητικά ομόλογα μεσοπρόθεσμης λήξης».
Από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Σύνδεσμος ζητά όπως μελετήσει τις προτάσεις του Συνδέσμου για εξωδικαστική διευθέτηση του προβλήματός μας μετά την έξοδό μας από το Μνημόνιο, η οποία έχει ήδη επισημοποιηθεί. Ο Σύνδεσμος ζητά επίσης από τον Χάρη Γεωργιάδη να σταματήσει να παραπέμπει τους κατόχους αξιογράφων σε δίκες και δικαστήρια.
«Προς τι οι δίκες και τα δικαστήρια αφού η Κεφαλαιαγορά, η Κεντρική Τράπεζα και η Βουλή, αποφάνθηκαν ότι εξαπατηθήκαμε. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας ότι 'όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων θεωρούνται ως εξαπατηθέντες και δεν χρειάζεται ο καθένας ξεχωριστά να αποδείξει ότι εξαπατήθηκε'», διερωτάται ο Σύνδεσμος.
Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Σύνδεσμος, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ζητά όπως το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής ημερ. 9.7.15 να μετατραπεί σε Νομοσχέδιο και να υπερψηφιστεί από την παρούσα Βουλή και να εγκρίνει άμεσα το νομοσχέδιο Ομήρου για το συμψηφισμό δανείων –αξιογράφων, με βάση τις τροποποιήσεις που ζήτησε ο Σύνδεσμος.
Από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Σύνδεσμος ζητά όπως ασκήσει την επιρροή του ώστε, αν δεν καταστεί αμέσως δυνατή η εξωδικαστική διευθέτηση του προβλήματός μας, να επισπευσθεί η εκδίκαση των αγωγών μας, την επίσπευση των ποινικών υποθέσεων που αφορούν την καταδίκη των πρωταίτιων της καταστροφής μας, Κυπρίων και Ελλαδιτών, καθώς και να ζητήσει από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εμπορίου το νομοσχέδιο που αφορά τις ομαδικές αγωγές (class actions) για νομοτεχνική επεξεργασία και προώθησή του στη Βουλή.

«Αν εγκριθεί το νομοσχέδιο αυτό, αντί να καταχωριστούν χιλιάδες αγωγές από τα μέλη μας, θα καταχωριστεί μια μόνο αγωγή από το Σύνδεσμό μας, ο οποίος θα εκπροσωπεί όλα τα μέλη του», προσθέτει ο Σύνδεσμος.

Από την Κεντρική Τράπεζα, ο Σύνδεσμος ζητά όπως επιβεβαιώσει γραπτώς ότι τα δάνεια που οι τράπεζες χορηγούσαν με εξασφάλιση τα αξιόγραφά τους είναι παράνομα και όσα από τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για αγορά νέων αξιογράφων, είναι διπλά παράνομα.

Ζητά επίσης όπως μεταφερθούν τα αξιόγραφα της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου, ούτως ώστε τα μέλη μας να αποκτήσουν και επισήμως έννομο αγώγιμο δικαίωμα εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, ως αποκτών μέλος, αλλά και να επανεφέρει και να προωθήσει την πρότασή της για καταβολή €100.000 κατά άτομο, ανεξάρτητα από την απομείωση καταθέσεων που έγινε το 2013.
Ο Σύνδεσμος ζητά από την Ελληνική Πρεσβεία να επισπευσθεί η διαδικασία της νομικής αρωγής που ζήτησαν οι κυπριακές αρχές, ούτως ώστε οι ένοχοι να τύχουν της τύχης που τους αξίζει, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι όλοι είναι αθώοι μέχρις ότου καταδικαστούν από το δικαστήριο.
Τέλος, ο Σύνδεσμος ζητά από την Τράπεζα Κύπρου να αποκαταστήσει τους κατόχους δικών της αξιογράφων και χρεογράφων, τα οποία αντικατέστησε με μετοχές ελάχιστης αξίας, να προβεί σε άμεσο συμψηφισμό των δανείων που εξασφαλίζονται με αξιόγραφα (δικά της και της Λαϊκής) καθώς και των δανείων που εξασφαλίζονται με άλλες εγγυήσεις, η αποπληρωμή τους όμως εξαρτάτο από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων και να σταματήσει να πιέζει τα μέλη του Συνδέσμου για εξόφληση των πιο πάνω δανείων είτε συμψηφίζοντάς τα, είτε παγιοποιώντας δόσεις και τόκους, μέχρις ότου επιτευχθεί εξώδικη διευθέτηση του προβλήματός μας, ή μέχρις ότου εκδικαστούν οι αγωγές τους.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.