Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Οι κουρεμένοι σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου

Δύο κουρεμένοι διοικητικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Κύπρου κατέχουν  το 0.91% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της τράπεζας, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Vladimir Strzhalkovskiy κατέχει το 0.66% του κεφαλαίου και το μέλος Dmitry Chichikashvilli το 0.25%.
 Οι υπόλοιποι Ρώσοι του συμβουλίου, δεν επηρεάστηκαν προσωπικά από το κούρεμα όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης αλλά εκπροσωπούν άλλους κουρεμένους καταθέτες ή ομάδες κουρεμένων καταθετών.
Το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ανήλθε στα €4.683.985 χιλ. διαιρεμένο σε 4.683.985.003 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξία €1,00 η κάθε μια.  

- See more at: http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/116290#sthash.5NbAqrGy.dpuf

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.