Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Οικογένεια δικαιώθηκε στο δικαστήριο για αξιόγραφα

Δικαίωση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας βρήκε οικογένεια η οποία κινήθηκε νομικά κατά της Τράπεζας Κύπρου.
 
Σύμφωνα την υπόθεση, η Τράπεζα καταχράστηκε της εμπιστοσύνης της τριμελούς οικογένειας.
 
Επί της ουσίας, πρόκειται για τον χειρισμό του «εφάπαξ» του πατρός της οικογένειας, που εργαζόταν επί 40 χρόνια στα διυλιστήρια, και το οποίο ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί, θα έπρεπε να κατατίθεται σε γραμμάτιο, στην πραγματικότητα κατατίθετο σε λογαριασμό αξιογράφων.
 
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Τράπεζα παραβίασε την περί Επενδυτικών Υπηρεσιών Νομοθεσία του 2007, η οποία αποτελεί υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας και που σαφώς καθορίζει τα καθήκοντα των τραπεζών σε περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών.

Η εν λόγω απόφαση είναι η πρώτη αυτού του είδους που εκδίδεται εναντίον της συγκεκριμένης τράπεζας, περιλαμβάνοντας, μάλιστα, σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
 
Όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, πρόκειται για απόφαση σταθμό για τα κυπριακά δεδομένα και αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την εκδίκαση μελλοντικών υποθέσεων, καθώς είναι πλήρως και λεπτομερώς εμπεριστατωμένη.
 
Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο εκδίκασε ποσό €157.336 συν τον νόμιμο τόκο της τάξεως του 5,5% από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής.
 
Τους ενάγοντες εκπροσώπησε η Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.