Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης καταρτίζει η Τράπεζα Κύπρου

Δύσκολα αλλά διαχειρίσιμα είναι τα νέα από τη Φρανκφούρτη για την Τράπεζα Κύπρου με αφορμή τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSΜ).
Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το StockWatch από πέντε διαφορετικές πηγές που έχουν γνώση των διεργασιών του SSΜ, η Τράπεζα Κύπρου δεν μπορεί να απορροφήσει με τα υφιστάμενα κεφάλαια το ακραίο σενάριο που έθεσε η εποπτική αρχή και εισέρχεται σε διάλογο με τους επόπτες για ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων της.
Η ανώτατη διεύθυνση της τράπεζας έλαβε και γραπτώς γνώση των αποτελεσμάτων της άσκησης από τον SSΜ και προτίθεται εκ των πραγμάτων να καταρτίσει δικό της πλάνο για περαιτέρω βελτίωση των κεφαλαιακών της δεικτών.
Η Τράπεζα έχει αρκετά εργαλεία στη διάθεση της για αντιμετώπιση της κατάστασης, μεταξύ των οποίων είναι και η έμμεση στήριξη που θα λάβει από το κράτος μέσω του Εστία. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται επίσης να ενσωματωθεί στον ισολογισμό της η τελευταία έκδοση ομολόγου (με επιτόκιο 12,5%, το ψηλότερο στην Ευρώπη) όπως και οι ενέργειες για πώληση δανείων.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 είχε βασικά κεφάλαια (CET 1) 11,9% δηλώνοντας ότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη. Με τις ενέργειες που δρομολόγησε τους τελευταίους μήνες η διεύθυνση του John Hourican ευελπιστεί ότι τα κεφάλαια της Τράπεζας θα φθάσουν στο 14%.

Το αποτέλεσμα των stress tests που διενεργεί ο SSM δεν δημοσιοποιούνται με βάση πάγια πρακτική, σε αντίθεση με τις συναφείς ασκήσεις ακραίων σεναρίων που κάνει αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 2 Νοεμβρίου για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Επίσης ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός δεν δημοσιοποιεί τις υποδείξεις, ούτε τις συστάσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η διαδικασία εξεύρεσης νέων κεφαλαίων από την Τράπεζα Κύπρου ενδεχομένως να μην περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι είναι ιδιαίτερα διστακτικοί σε ένα τέτοιο σενάριο λόγω της απώλειας των δύο τρίτων της αρχικής τους επένδυσης και το πιθανό dilution που θα υποστούν αν δεν συμμετέχουν στη νέα έκδοση.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων μπορεί να επιτευχθεί με επιτάχυνση των πωλήσεων δανείων. Η πώληση €2,8 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου στην Apollo, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί από τους επόπτες, λόγω συζητήσεων για το λογιστικό χειρισμό του δανείου €450 εκ. που θα δώσει η Τράπεζα στον αγοραστή.

Το αξιόγραφο που εξέδωσε η Τράπεζα σε μεγαλομετόχους της και άλλους επενδυτές, με το απαγορευτικό – για τις πλείστες τράπεζες – επιτόκιο του 12,5%,επίσης θεωρείται μέτρο ενίσχυσης των κεφαλαίων.

Η Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει τις όποιες εξελίξεις στον διάλογο που ξεκίνησε με τους επόπτες για κεφαλαιακά ζητήματα στο τέλος Νοεμβρίου, μαζί με τα αποτελέσματα εννεαμήνου.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συμμετείχαν μόνο οι δύο εκ των τριών συστημικών εγχώριων τραπεζών.

Το δυσμενές σενάριο των stress tests περιλάμβανε δυσμενή μακροοικονομικά σενάρια και σημαντική πτώση στις τιμές των ακινήτων.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.