Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Πρώην τραπεζικά στελέχη δεν πλήρωσαν €10, 8 εκατ.

Μια τρύπα στο νερό αποδείχθηκε η επιβολή ποινών στους πρώην τραπεζίτες για παραβάσεις της νομοθεσίας που έγιναν από το 2010 και μέχρι το 2012. Οι βαριές καμπάνες αποδείχθηκαν χωρίς αντίκρισμα καθώς μετά από 9 χρόνια πληρώθηκε μόνο το 4% των χρηματικών διοικητικών ποινών.
 
Φορτώθηκαν με πρόστιμα €10,8 εκατ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς ωστόσο να έχουν καταβάλει τα οφειλόμενα λόγω προσφυγών στη Δικαιοσύνη και αντιπροσφυγών από την Επιτροπή. Από τα €10,8 εκατ. πληρώθηκαν μέχρι σήμερα οι €448.000. Για την είσπραξη των υπόλοιπων ποσών, ακολουθούνται όλες οι νενομισμένες διαδικασίες, περιλαμβανομένων και των δικαστικών αγωγών. Μάλιστα από πέρυσι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν πήρε ούτε ένα σεντ παραπάνω από τα οφειλόμενα. 


Τα πρόστιμα που επέβαλε η Κεφαλαιαγορά χρονολογούνται από παλιά με αρχή από το 2010. Αφορούσαν παραπλανητικές δηλώσεις τραπεζικών στελεχών σε σχέση με τη ρευστότητα της Λαϊκής Τράπεζας, μη ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας σε σχέση με τις  κεφαλαιακές  ανάγκες της Τράπεζας Κύπρου, μη ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με το ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου για την Τράπεζα Κύπρου, παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την επένδυση της Λαϊκής Τράπεζας σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, διατήρηση της λογιστικής υπεραξίας που πρόεκυψε από την αγορά της Uniastrum Bank από την Τράπεζα Κύπρου, μη επάρκεια των προβλέψεων (provisions) για τα δάνεια, στις οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής, ενδεχόμενη μη επάρκεια των προβλέψεων (provisions) για τα δάνεια, στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου.
Ο «Φ» παρουσιάζει τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανά τραπεζικό στέλεχος. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αναφέρει από ποια πρόσωπα έγιναν οι πληρωμές των €448.000.
 
Στον Ευθύμιο Μπουλούτα έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους €1 εκατ. στον Ανδρέα Ηλιάδη €820 χιλ., στον Ανδρέα Βγενόπουλο €705 χιλ. και στον Θεόδωρο Αριστοδήμου €690 χιλ. Θολό φαίνεται να είναι το τοπίο γύρω από το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του κ. Βγενόπουλου καθώς πριν από ένα χρόνο η κεκλεισμένων θυρών συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών περισσότερο συσκότισε παρά διαφώτισε την κοινή γνώμη για το αν έχουν βρεθεί τα περιουσιακά στοιχεία και τι γίνεται μετά το θάνατό του.
 
Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον κ. Μπουλούτα είχε επιβληθεί και πρόστιμο ύψους €100 χιλ. για παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με τη ρευστότητα της Λαϊκής. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €50.000 στον Γιάννη Κυπρή, €60.000 στον Ανδρέα Ηλιάδη, €50.000 στον Γιάννη Πεχλιβανίδη, €60.000 στον Θεόδωρο Αριστοδήμου και €70.000 στην Τράπεζα Κύπρου για μη ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας σε σχέση με τις  κεφαλαιακές της ανάγκες. Επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους €160.000 στην Τράπεζα Κύπρου, €140.000 στον Ανδρέα Ηλιάδη, €120.000 στον Γιάννη Κυπρή, €10.000 στον Ανδρέα Αρτέμη, €10.000 στον Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη, €10.000 στον   Κώστα Χατζήπαπα και €10.000 στον Κώστα Ζ. Σεβέρη για μη ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
 
Επιβλήθηκε πρόστιμο  συνολικού ύψους €950.000 στην Τράπεζα, €530.000  στον Θεόδωρο Αριστοδήμου, €530.000 στον Ανδρέα Ηλιάδη, €330.000 στον Γιάννη Κυπρή, €330.000 στον Γιάννη Πεχλιβανίδη, €170.000 στον Ανδρέα Αρτέμη, €110.000 στον Κώστα Σεβέρη, €110.000 στον Γιώργο Γεωργιάδη, €110.000 στον Κώστα Χατζήπαπα, €110.000 στον Νικόλα Τσάκο, €80.000 στον  Ανδρέα Ιακωβίδη, €80.000 στον Σταύρο Κωνσταντινίδη και €80.000 στον Χρίστο Χατζημιτσή για Παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την επένδυση της Τράπεζας σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
 
Επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους €1.050.000 στη Λαϊκή Τράπεζα, €705.000  στον   Ανδρέα Βγενόπουλο, €705.000 στον Ευθύμιο Μπουλούτα, €430.000 στον Χρίστο Στυλιανίδη, €430.000 στον Παναγιώτη Κουννή, €170.000  στον  Ελευθέριο Χιλιαδάκη, €200.000 στον Νεοκλή Λυσάνδρου, €35.000 στον Βασίλη Θεοχαράκη, €90.000 στον  Κωνσταντίνο Μυλωνά, €90.000 στον Μάρκο Φόρο, €100.000 στην Αννίτα Φιλιππίδου, €50.000 στο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων CPB και €10.000 στον Δημήτρη Πλέιπελ, για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την επένδυση της Τράπεζας σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Στην Ελληνική Τράπεζα επιβλήθηκε πρόστιμο €100.000. Επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους €50.000 στον Χρίστο Στυλιανίδη και €70.000 στον Ευθύμιο Μπουλούτα για μη ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας σε σχέση με κρατική στήριξη. Επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους €25.000 στην Τράπεζα Κύπρου, €70.000 στον  Ανδρέα Αρτέμη, €70.000 στον   Γιάννη Κυπρή, €70.000 στον Γιάννη Πεχλιβανίδη, €50.000 στον Σταύρο Κωνσταντινίδη, €30.000 στον  Κώστα Σεβέρη, €30.000 στον Γιώργο Γεωργιάδη, €30.000 στην Ειρήνη Καραμάνου και €70.000 στον Χρίστη Χατζημιτσή (Ανώτερος γενικός διευθυντής Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής) για διατήρηση της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε από την αγορά της Uniastrum Bank.
 
Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €200.000 στον Ευθύμιο Μπουλούτα, €200.000 στον  Χρίστο Στυλιανίδη, €140.000 στον Παναγιώτη Κουννή, €160.000 στον Νεοκλή Λυσάνδρου, €140.000  Ελευθέριο Χιλιαδάκης, €120.000 στον Μάρκο Φόρο, €100.000 στον Κωνσταντίνο Μυλωνά και €80.000 στην Αννίτα Φιλιππίδου για μη επάρκεια των προβλέψεων (provisions) για τα δάνεια, στις οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής. Επιβλήθηκε πρόστιμο στην Τράπεζα Κύπρου πρόστιμο ύψους €15.000, €100.000 στον Θεόδωρο Αριστοδήμου, €100.000 στον Ανδρέα Ηλιάδη, €70.000 στον Γιάννη Πεχλιβανίδη, €70.000 στον Γιάννη Κυπρή, €50.000 στον Σταύρο Κωνσταντινίδη, €30.000  στον Κώστα Σεβέρη, €30.000 στον Γεώργιο Γεωργιάδη, €30.000 στην Ειρήνη Καραμάνου, €30.000 στον Μάνθο Μαυρομμάτη και €70.000 στον Χρίστη Χατζημιτσή για ενδεχόμενη μη επάρκεια των προβλέψεων (provisions) για τα δάνεια, στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου.
 
H ιστορία των δικαστηρίων και οι χρηματικές ποινές
 
Για την Τράπεζα Κύπρου υπήρξε καθολική αθώωση των κατηγορουμένων και για τη Λαϊκή επιβολή χρηματικού προστίμου. Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ύψους €150.000 στον Ευθύμιο Μπουλούτα και από €120.000 στους Παναγιώτη Κουννή, Νεοκλή Λυσάνδρου και Μάρκο Φόρο. Η μη δίωξη και των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου όπως του Χρίστου Στυλιανίδη, έγινε γιατί τελικά χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρας κατηγορίας. Το Τριμελές Εφετείο κατά πλειοψηφία αθώωσε το πρωί της Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου 2018 τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου Ανδρέα Ηλιάδη αλλά και την Τράπεζα Κύπρου.
 
Ο κ. Ηλιάδης καταδικάστηκε στις 5 Ιανουαρίου 2018 σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, ενώ στην Τράπεζα Κύπρου επιβλήθηκε πρόστιμο 120.000 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου ως νομική οντότητα και ο Ανδρέας Ηλιάδης, τότε διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, κρίθηκαν ένοχοι στις 14 Δεκεμβρίου 2017 για την κατηγορία της χειραγώγησης της αγοράς μέσω παραπλανητικών δηλώσεων για κεφαλαιουχικό έλλειμμα της τράπεζας στην ετήσια Γενική Συνέλευσή της στις 19 Ιουνίου 2012.
 
Το Εφετείο αποφάνθηκε πλειοψηφικά, ότι ο κ. Ηλιάδης ήθελε να καθησυχάσει τους μετόχους όταν ανέφερε ότι το έλλειμμα των 200 εκατ.  στη συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2012 ήταν διαχειρίσιμο και θα καλυπτόταν από την Τράπεζα Κύπρου. Επίσης υπάρχει η εκδίκαση της έφεσης που καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της απόφασης του Κακουργιοδικείου να απαλλάξει τους Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.
  Θεανώ Θειοπούλου   

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.