Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Προσφεύγουν κατά του Eurogroup

Προσφεύγουν κατά του Eurogroup

Αποζημιώσεις για το κούρεμα διεκδικούν πέραν των πενήντα καταθετών.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. καλείται να αποφασίσει εάν πράξεις του Eurogroup μπορούν να καταλογιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, να θεμελιώσουν δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης.

ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ υπέστησαν συνολική ζημιά περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να εξετάσει προσφυγή κατά αποφάσεων του Eurogroup και να αποφανθεί κατά πόσο δικαιολογείται η καταβολή αποζημιώσεων στους αιτητές. Η προσφυγή καταχωρήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., η νομική ομάδα της οποίας, σε συνεργασία με καθηγητές και barristers του εξωτερικού, εκπροσωπεί περισσότερους από 50 καταθέτες, κατόχους αξιογράφων και μετόχους της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας.

Ζημιές 20 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής», οι αιτητές είναι Κύπριοι αλλά και ξένοι, με το συνολικό ύψος των απωλειών τους να εκτιμάται περίπου στα 20 εκατομμύρια. Το κύριο μέρος της αίτησης αριθμεί 50 σελίδες, όπως απαιτεί Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, μαζί με την κύρια αίτηση έχουν σταλεί παραρτήματα 1000 σελίδων, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς ξεχωριστά για τον κάθε αιτητή και τη ζημιά που υπέστη λόγω των αποφάσεων του Eurogroup . Η αίτηση στάληκε μαζί με δέκα αντίγραφα στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την ετοιμασία της αίτησης χρειάστηκε προεργασία έξι μηνών με τη συνδρομή ξένων ειδικών για τη συλλογή στοιχείων, αποδεικτικών στοιχείων και τεκμηρίων.

Αξιώνουν αποζημιώσεις

Οι αιτητές αξιώνουν αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστησαν ως αποτέλεσμα του κουρέματος των καταθέσεών τους, καθώς επίσης και της υποτίμησης (τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό) ή/και εξάλειψη των μετοχών τους. Ειδικότερα, οι αιτητές αξιώνουν κυρίως αποζημιώσεις για τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν στους ίδιους, από την απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, βάσει της οποίας επιβλήθηκαν τα μέτρα εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα, καθώς επίσης από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που υιοθέτησαν, ενέκριναν και εφάρμοσαν την απόφαση.

Σοβαρές παραβιάσεις

Το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και των γενικών αρχών της απαγόρευσης δυσμενούς διάκρισης της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της Ε.Ε. Σε ανακοίνωση το δικηγορικό γραφείο «Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.» αναφέρει ότι «η Κύπρος είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. έως σήμερα, στο οποίο δόθηκε οικονομική βοήθεια υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει μέτρα ανακεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα (bail -in) και άλλα καταναγκαστικά μέτρα. Το γεγονός αυτό γεννά σημαντικά νομικά ερωτήματα και νέα επιχειρηματολογία, τη βασιμότητα της οποίας καλείται τώρα το δικαστήριο να κρίνει αναφορικά με την έκταση της νομικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.