Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Σ. Ψυχομάνης, Η διάθεση στην Ελλάδα «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ) ως καινοφανών ομολόγων ομολογιακού δανείου αλλοδαπής τράπεζας (Γνωμ.)

Σ. Ψυχομάνης, Η διάθεση στην Ελλάδα «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ) ως καινοφανών ομολόγων ομολογιακού δανείου αλλοδαπής τράπεζας (Γνωμ.)

Σ. Ψυχομάνης, Η διάθεση στην Ελλάδα «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ) ως καινοφανών ομολόγων ομολογιακού δανείου αλλοδαπής τράπεζας (Γνωμ.)
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Απόσπασμα
Τράπεζα, άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εξέδωσε και διέθεσε σε Έλληνες καταθέτες-επενδυτές, μέσω των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα, ομόλογα ομολογιακού δανείου, με ασυνήθεις όρους, που τα ονόμασε «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ). Η οικονομική, όμως, δυσπραγία της τράπεζας αυτής, οδήγησε, με βάση τους όρους των ομολόγων αυτών και τις σχετικά ενεργηθείσες μεθοδεύσεις, σε μονομερή τους μετατροπή σε ίδια κεφάλαια της τράπεζας, με απώλεια της αξίας τους για τους κομιστές τους. Οι υποδεικνυόμενες στην παρούσα γνωμοδότηση παρανομίες της τράπεζας θεμελιώνουν τη νομιμότητα των αξιώσεων των επενδυτών εναντίον της, προς αποζημίωσή τους.Σπυρίδων Δ. Ψυχομάνης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ Εισαγωγικά Ενόψει του πραγματικού περιστατικού ότι η Τράπεζα Χ εξέδωσε την 05.04.2011 Ενημερωτικό Δελτίο περί δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο αξιών των απ’ αυτήν εκδοθέντων και ονομασθέντων «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ) και ότι προέβη, στη συνέχεια, στη διάθεση τούτων προς το κοινό και, ιδίως, προς ήδη πελάτες της-καταθέτες στην Ελλάδα, τέθηκε στον γράφοντα το βασικό, γενικό ερώτημα, για την ύπαρξη και τη νομική θεμελίωση δικαιωμάτων, κατά της τράπεζας, των αποκτησάντων τα ΜΑΕΚ πελατών της, οι οποίοι, σε βραχύ χρονικό διάστημα και από διάφορες αιτίες, βρέθηκαν να κατέχουν εκμηδενισμένης, πλέον, αξίας τοιαύτα, έχοντας απολέσει το σύνολο των εμπιστευμένων στην τράπεζα κεφαλαίων τους....
Περισσοτερα στο Δικαιο Επιχειρησεων & Εταιρειων τευχος 1 2018

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.