Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Σε πρωτοφανή δημόσια διαφωνία με την ΕΚΤ βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου

 24 Νοεμβρίου 2015, ώρα 09:15
Σε πρωτοφανή δημόσια διαφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με το ύψος των προβλέψεων που έχει αναγνωρίσει στους ισολογισμούς της.
 
Η Τράπεζα, που ανακοίνωσε χθες κέρδη €73 εκ., δημοσιοποίησε παράλληλα την αμφισβήτηση παραδοχών που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις κυπριακές συστημικές τράπεζες.
 
Σύμφωνα με τη BOCY, η ΕΚΤ ζητά αναπροσαρμογή των προβλέψεων κατά περίπου €300 εκ. για το χαρτοφυλάκιο που επιθεωρήθηκε σε ατομική βάση (judgemental portfolio) και περίπου €700 εκ. για το χαρτοφυλάκιο που επιθεωρήθηκε σε συλλογική βάση (statistical portfolio). Η Τράπεζα αναγνώρισε το σημαντικότερο μέρος των πρώτων, αλλά μόλις €100 εκ. από τις συλλογικές προβλέψεις.
 
Η ΕΚΤ ζητά πρόσθετες προβλέψεις λόγω διαφωνίας που έχει με την Τράπεζα σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία των εξασφαλίσεων με ακίνητα.

«Το συγκρότημα αμφισβητεί συγκεκριμένες από τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και βρίσκεται σε εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ», αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Τράπεζα.
 
Η δημοσιοποίηση της διαφωνίας εποπτευόμενης τράπεζας με τον επόπτη του συστήματος είναι πρωτοφανής για τα κυπριακά τραπεζικά δρώμενα.
 
Πριν δέκα μέρες, ο Συνεργατισμός επίσης αναγκάστηκε να αυξήσει τις προβλέψεις του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πρόσθετη κεφαλαιακή ένεση €150-200 εκ. από τους φορολογούμενους.
 
Ο CEO της Τρ. Κύπρου John Hourican έσπευσε χθες να τονίσει ότι δεν αναμένεται η Τράπεζα να χρειαστεί κεφάλαια.
 
Η ρήξη όμως με την ΕΚΤ επισκίασε τα αποτελέσματα της Τράπεζας. Τα κέρδη €73 εκ. που ανακοίνωσε η BOCY (2014: €76 εκ.) στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των προβλέψεων από €400 εκ. σε €330 εκ. Η Τράπεζα κατάφερε να κερδίσει καταθέσεις σχεδόν €1 δισ. από το τέλος του 2014 και να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση σε έκτακτη ρευστότητα.
 
Η μείωση των προβλέψεων που παρουσιάζει στους λογαριασμούς της η BOCY αμφισβητείται από την ΕΚΤ που εκτιμά ότι υπάρχουν πρόσθετες – κυρίως συλλογικές – προβλέψεις €600 εκ. που πρέπει να αναγνωριστούν.
 
«Το συγκρότημα δεν θεωρεί ότι οι υπολογιζόμενες αναπροσαρμογές από την ΕΚΤ υποδεικνύουν ότι δεν είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς», αναφέρει η Τρ. Κύπρου.
 
«Εν πάσει περιπτώσει, το συγκρότημα θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να επανεκτιμά τις παραδοχές, τις εκτιμήσεις και τη μεθοδολογία του αναφορικά με τις προβλέψεις στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις, πάντοτε στο πλαίσιο και τις οδηγίες που παρέχονται από τα ΔΠΧΑ», συνεχίζει.
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα Κύπρου ακολουθούσε κατά γράμμα τις υποδείξεις της ΕΚΤ και αναγνώριζε τα πρόσθετα €600 εκ. στα βιβλία της, θα έχανε σημαντικά κεφάλαια. «Θα υπήρχε μία μείωση στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 2,4%», υπολογίζει η Τράπεζα.
 
Ο διάλογος με την ΕΚΤ συνεχίζεται με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.
 
Ακόμα, πάντως, και ο δείκτης κεφαλαίων τελικά μειωθεί λόγω των νέων προβλέψεων που εντόπισε η ΕΚΤ, η Τράπεζα Κύπρου «δεν αναμένει να χρειαστεί να προβεί σε έκδοση κεφαλαίου», αφού σήμερα έχει κεφάλαια 15,6%.
 
Η Τράπεζα, όπως και οι άλλες δύο συστημικές κυπριακές τράπεζες, δεν θα λάβουν μέρος στα stress tests του 2016.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.