Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Σημεία και τέρατα στην Έκθεση για την κατάρρευση της κυπριακής Οικονομίας = τα «καυτά» συμπεράσματα της Επιτροπής Θεσμών

Σημεία και τέρατα στην Έκθεση για την κατάρρευση της κυπριακής Οικονομίας = τα «καυτά» συμπεράσματα της Επιτροπής Θεσμών

Τους λόγους της κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας παραθέτει στα συμπεράσματά της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία σε σαράντα τέσσερις συνεδρίες εξέτασε την πορεία που οδήγησε την Κυπριακή Δημοκρατία στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ.
Η έκθεση μεγέθους 1200 σελίδων (μαζί με τα παραρτήματα) δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Η έκθεση καταπιάνεται με τα διάφορα θέματα που οδήγησαν τον τραπεζικό τομέα στην κατάρρευση. Ειδικότερα, καλύπτει την πώληση αξιογράφων κεφαλαίου, τη διασυνοριακή συγχώνευση της Λαϊκής Τράπεζας, την παροχή έκτακτης ρευστότητας στην Λαϊκή Τράπεζα (ELA), τις επεκτάσεις των κυπριακών τραπεζών στο εξωτερικό, το δανεισμό πελατών σε ξένο νόμισμα, τις χορηγήσεις του Συνεργατισμού, την παραχώρηση δανείων με προνομιακή μεταχείριση, τις αμοιβές και τα μπόνους τραπεζικών στελεχών και Διοικητικών Συμβουλίων των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα επακόλουθα των αποφάσεων του Eurogroup της 15ης Μαρτίου.
Καλύπτονται επίσης τα θέματα των οικονομικών καταστάσεων, η παραχώρηση δανείων για επενδύσεις σε μετοχές της Marfin Investment Group (MIG), οι χρεώσεις εξωτερικών συμβούλων, ο διαγνωστικός έλεγχος της PIMCO, καθώς και άλλα θέματα που περιήλθαν σε γνώση της Επιτροπής κατά την εξέταση του όλου θέματος, όπως τις διαγραφές δεδομένων από τα αρχεία της Τράπεζας Κύπρου, την MIG και το Tosca Fund, το θέμα των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, την ανάθεση του διαγνωστικού ελέγχου από τον οίκο PIMCO, τις πληροφορίες για χρηματισμό πολιτικών προσώπων, κομμάτων, και μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τα συμπεράσματα της Επιτροπής αρχίζουν στη σελίδα 371 και καλύπτουν όλα τα θέματα που εξετάστηκαν από την Επιτροπή. Παράλληλα, σε ξεχωριστό παράρτημα παρατίθενται τα χωριστά συμπεράσματα των κομμάτων.
Η Επιτροπή με απόφασή της δεν προχώρησε στη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εκροών κεφαλαίου από τις κυπριακές τράπεζες κατά την επίμαχη περίοδο. “Υπό το φως της απόφασης να μην δημοσιοποιηθεί στο παρόν στάδιο κατάλογος με αποσύρσεις καταθέσεων για οποιαδήποτε περίοδο... η επιτροπή επισημαίνει πως η απόσυρση καταθέσεων κατά την περίοδο που δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από μόνη της δεν αποτελεί ούτε αξιόποινή ούτε ανήθικη πράξη. Θεωρεί ωστόσο να καθοριστούν κριτήρια για εκείνα τα πρόσωπα που μπορεί να χαρακτηριστούν `πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα` και για τα οποία ενδεχομένως να υπάρχει θέμα είτε ανήθικης είτε και αξιόποινης πράξης ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέβησαν σε τέτοιες αποσύρσεις”, αναφέρεται.
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Σε σχέση με τα αξιόγραφα κεφαλαίου που αναφέρονται πρώτα στις διαπιστώσεις/απόψεις/συμπεράσματα της Επιτροπής, σημειώνεται ότι η Επιτροπή κρίνει ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου και η μη επιβολή διοικητικού προστίμου στη Cyprus Popular Bank Public είναι μη ικανοποιητικά σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Σημειώνεται ακόμα ότι αριθμός προσώπων που απασχολούσαν δεν ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο όπως απαιτεί ο νόμος.
Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι εποπτικές αρχές δεν ασκούσαν ικανοποιητικό προληπτικό έλεγχο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεωρεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στην τροποποίηση των προνοιών του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν την επιβολή προστίμου, προς το αυστηρότερο.
Θεωρεί, επίσης, ότι οι επενδυτές των τραπεζικών αξιογράφων πιθανόν να έχουν παραπλανηθεί και από τις εκδοθείσες οικονομικές καταστάσεις των ιδρυμάτων.
“Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι τράπεζες παραπλάνησαν το κοινό, αφού με βάση τις οδηγίες της ΕΕ μπορούσαν μονομερώς να μην καταβάλουν τόκους και να μετατρέψουν τα αξιόγραφα σε μετοχές, γεγονός που οι επενδυτές στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνώριζαν”, σημειώνεται.
Απευθύνεται, επίσης έκκληση στις αρχές για επίσπευση των διαδικασιών εκδίκασης των υποθέσεων αξιογράφων, “ώστε να αποζημιωθούν οι εξαπατηθέντες”.
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σε σχέση με το διατραπεζικό δανεισμό της Λαϊκής Τράπεζας η Επιτροπή εξάγει το συμπέρασμα, αναφέρεται στην έκθεση, ότι διαχρονικά υπήρξε εκ μέρους της διοίκησης της μια στρατηγική “φορτώματος” διατραπεζικού χρέους της τράπεζας στην Κύπρο και αντιστρόφως ανάλογα “ξεφορτώματος” διατραπεζικού χρέους της τράπεζας από τον ελλαδικό χώρο.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι η υπερφόρτωση αυτή του χρέους στην Κύπρο ανάγκασε τη διοίκηση να προβεί σε περαιτέρω δανεισμό και σε ταυτόχρονη άντληση έκτακτης ρευστότητας σε ELA και μεταφορά του ενδεχομένως στον ελλαδικό χώρο για μείωση του διατραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα. “Αυτό όμως, κατά την άποψη της Επιτροπής, και σε συνδυασμό με την απώλεια των καταθέσεων υπήρξε και ο βασικότερος λόγος της συνεχούς αύξησης του ELA, που επέφερε όλες τις δραματικές συνέπειες και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κύπρο”, σημειώνεται στην έκθεση.
Αναφέρεται, επίσης σε συστηματικό και “εγκληματικό” τρόπο από τη διοίκηση και τα στελέχη της τράπεζας που παρέσυραν τη Λαϊκή και την οικονομία σε κατάρρευση.
Σε ό,τι αφορά στην έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα και την κρατική στήριξη με 1,8 δισεκ. Ευρώ της Λαϊκής, η Επιτροπή “διαπιστώνει την αδράνεια, αλλά και την έλλειψη υπευθυνότητας των κρατικών αρμοδίων, που δεν ενήργησαν έγκαιρα και στον κατάλληλο χρόνο που επιτρεπόταν, δηλαδή αμέσως μετά το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ώστε να εντάξουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η Κυβέρνηση ευθύς εξαρχής δεν ήταν σε θέση να παρέχει στήριξη και εφόσον δεν μπορούσε να παράσχει χρηματοδότηση για ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας”.
Σε άλλο σημείο της έκθεσης, αναφέρεται ότι “η Επιτροπή... εξάγει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς επίσης η οικονομική καταστροφή της Κύπρου συντελέστηκε λόγω των κάκιστων, αλλά και των εγκληματικών χειρισμό των αρμοδίων μέσα σε σαράντα δύο ημέρες”.
Η Επιτροπή κρίνει, όπως αναφέρεται περαιτέρω, ότι για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας “σοβαρή ευθύνη υπέχει τόσο ο τέως όσο και ο πρώην Διοικητής της ΚΤΚ, αφού ως εκ της θέσεώς τους, των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης τους όφειλαν να γνωρίζουν ότι με τα δεδομένα φερεγγυότητας της συγκεκριμένης τράπεζας ο συγκεκριμένος χειρισμός παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, δηλαδή ELA, περιείχε σοβαρούς κινδύνους τόσο για την επηρεαζόμενη τράπεζα όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ευρύτερα και την οικονομία του τόπου γενικότερα”.
Εκτενής αναφορά γίνεται στη συνέχεια στις κυβερνητικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα και αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι τα προβλήματα ρευστότητας, φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας ήταν γνωστά στους κυβερνητικούς αρμοδίους, “οι οποίοι ενδεχομένως ενήργησαν με ασύγγνωστη αμέλεια, προχωρώντας στην παροχή διαβεβαιώσεων και κρατικών εγγυήσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός κατ` ουσίαν αφερέγγυου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος”.

ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Επιτροπή, αναφέρεται στην έκθεση σε ότι αφορά το θέμα αυτό, “καταλήγει στην άποψη ότι η πώληση των ελλαδικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών ήταν εξαιρετικά επιζήμια για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που τελικά πραγματοποιήθηκε”.
Η Επιτροπή, προστίθεται, εκτιμά ότι η ζημιά για την Κύπρο μπορεί να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 δισεκ. Ευρώ με εμφανή οφέλη για την Τράπεζα Πειραιώς.
“Η Επιτροπή σχημάτισε την άποψη ότι υπήρξε ασύγγνωστη ολιγωρία εκ μέρους των αρμοδίων αρχών να διαμορφώσουν ένα σωστό και περιεκτικό πλαίσιο δραστικού περιορισμού των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον ελλαδικό χώρο, καθώς πολλά ζητήματα θα έπρεπε να είχαν τύχει του δέοντος χειρισμού τουλάχιστον από το 2011, οπότε και η ΚΤΚ έλαβε ίδια γνώση για το μέγεθος των ατασθαλιών και του δανεισμού που επικρατούσαν στη ΜΕΒ’’, σημειώνεται.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.