Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Στη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων οι αγωγές για αξιόγραφα

ΚΥΠΡΟΣ:

Απορρίφθηκαν ενστάσεις Βγενόπουλου, Μπουλούτα και Χιλιαδάκη και ο λόγος είναι στο Ανώτατο
Τη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων για να χειριστούν τις αγωγές που καταχωρήθηκαν σε σχέση με τα αξιόγραφα κατά προσώπων που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, επιβεβαιώνουν αποφάσεις που εκδόθηκαν τις τελευταίες βδομάδες.
Συγκεκριμένα, τρεις δικαστές που ασχολούνται με τις αγωγές που καταχώρησαν κάτοχοι αξιογράφων, ακολούθησαν κοινή γραμμή στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους εναγόμενους και έκριναν πως τα κυπριακά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάσουν τις συγκεκριμένες αγωγές. Σχετικές ενστάσεις είχαν υποβάλει ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο Ευθύμιος Μπουλούτας και ο Ελευθέριος Χιλιαδάκης σε σχέση με αγωγές που αφορούσαν αξιόγραφα που εξέδωσε η Λαϊκή Τράπεζα το 2009.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία από τις αποφάσεις, το δικαστήριο δεν ικανοποιήθηκε πως υπάρχει κάποιο άλλο αρμοδιότερο για να εκδικάσει την υπόθεση έχοντας υπόψη και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων αλλά και αυτά που αφορούν στη γενικότερη απονομή δικαιοσύνης. «Σύμφωνα με την νομολογία η ύπαρξη καταλληλότερης δικαιοδοσίας αποφασίζεται στη βάση διαφόρων παραγόντων μεταξύ των οποίων το στοιχείο του εφαρμοστέου δικαίου στην διαφορά, αριθμό και προέλευση μαρτύρων, τη δικαιοδοσία με την οποία η αγωγή έχει το στενότερο αλλά και πλέον αποτελεσματικό σύνδεσμο, την δικαστική δαπάνη και την ευχέρεια διεξαγωγής της δίκης», αναφέρει η απόφαση της δικαστού Στ. Χριστοδούλου Μέσσιου.

Στην περίπτωση του Ανδρέα Βγενόπουλου, είχε εκφραστεί από το δικηγόρο του η θέση πως είναι Έλληνας υπήκοος ο οποίος δεν ενάγεται στα δικαστήρια του τόπου της κατοικίας του, δηλαδή της Ελλάδας, και δεν έχει αποδειχθεί από τους ενάγοντες η δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων Σ’ αυτά τα πλαίσια, ζητούσε την έκδοση διατάγματος του δικαστηρίου ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στερείται δικαιοδοσίας να επιληφθεί της αγωγής σε σχέση με αυτόν.

Αν και κατά των αποφάσεων έχουν καταχωρηθεί ενστάσεις και τον τελικό λόγο θα έχει το Ανώτατο Δικαστήριο, εντούτοις, η κοινή γραμμή που εκφράστηκε από όλους τους δικαστές που ασχολούνται με τις υποθέσεις των αξιογράφων (Μέσσιου, Καπετάνιου, Κυριακίδου) αποτελεί μία ένδειξη για την επόμενη μέρα της εξέλιξης των υποθέσεων.

Ενδιαφέρει και Λαϊκή

Παρόλο που στις πιο πάνω περιπτώσεις, ανάμεσα στους εναγόμενους είναι και η Λαϊκή Τράπεζα ως νομικό πρόσωπο, εντούτοις, οι συγκεκριμένες ενδιάμεσες αποφάσεις που αφορούν ζητήματα δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων κρίνονται καθοριστικές σε σχέση με την αγωγή που καταχώρησε η υπό διαχείριση Λαϊκή Τράπεζα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών της και συγκεκριμένα των Ανδρέα Βγενόπουλου, Ευθύμιου Μπουλούτα και Κυριάκου Μάγειρα, σε σχέση με τους οποίους εκδόθηκε διάταγμα παγοποίησης των περιουσιακών τους στοιχειών.

Η MIG σχολιάζει στα ετήσια αποτελέσματά της πως στις 15/2/2016 διεξήχθη ακρόαση σε σχέση με προδικαστικό ζήτημα που αφορά την αίτηση της εταιρείας για παραμερισμό λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και συγκεκριμένα σε σχέση με το ποιος διάδικος έχει το βάρος απόδειξης στην εν λόγω αίτηση. Το Δικαστήριο, όπως αναφέρεται, έχει επιφυλάξει την απόφασή του. Η MIG θεωρεί ότι η αγωγή εις βάρος της δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή, ενώ αντίθετα θεωρεί ότι το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποδεχθεί την δική της προσφυγή που αφορά σε αποζημιώσεις 824 εκατ. ευρώ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, το αίτημα τέθηκε ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Διακανονισμών και Επενδυτικών Διαφορών και σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρέχει η MIG στα αποτελέσματά της, επί του παρόντος η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της επίδειξης εγγράφων μεταξύ των διαδίκων μερών, ενώ έως την 28/10/2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση συμπληρωματικών προτάσεων από τα μέρη τόσο για την ουσία της διαφοράς όσο και για το θέμα της δικαιοδοσίας, η οποία έχει αμφισβητηθεί από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε το Διαιτητικό Δικαστήριο η ακρόαση της υπόθεσης έχει ορισθεί κατ’ αρχήν για το διάστημα 28 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2016.

Την Τρίτη, ο Ανδρέας Βγενόπουλος ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα στον Όμιλο MIG με στόχο –ανάμεσα σ’ άλλους- «την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφυγής μας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, παρά τις κακόπιστες και παρενοχλητικές αντιδράσεις της εναγομένης».

Προεδρικές αναφορές και Τράπεζα Κύπρου

Με τους κατόχους αξιογράφων να βρίσκονται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, σχολίασε πως για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε μια σειρά από συναντήσεις με τη Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, τον Γενικό Εισαγγελέα, τους τραπεζίτες, τον υπουργό Οικονομικών, κατά τις οποίες καταβλήθηκαν προσπάθειες να επιτευχθεί κάποια διορθωτική κίνηση.
«Διαφάνηκε, στο τέλος, ότι ήταν αδύνατη, δυστυχώς, η ικανοποίηση των εξαπατηθέντων – και με λυπεί βαθύτατα το γεγονός- γιατί νομικά προηγούνταν οι μέτοχοι, οι καταθέτες και ούτω καθ’ εξής. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος, σχολίασε ο Πρόεδρος, δημιουργήθηκαν πέντε θέσεις νέων δικαστών και προωθήθηκε νομοσχέδιο στην Βουλή για παροχή νομικής αρωγής, οικονομικής στήριξης δηλαδή, σε όσους ήθελαν να προσφύγουν στα Δικαστήρια. «Οι πέντε δικαστές θα εκδίκαζαν κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις, έτσι ώστε, τουλάχιστον και δικαστικά, να κατοχυρωθούν για να μπορούν να αποζημιωθούν.
Στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας Κύπρου αναφέρεται πως τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές εναντίον της είναι τα ακόλουθα: Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2007, Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ). Σύμφωνα με την τράπεζα, οι αγωγές αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

«Σε πολλές περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των θεσμικών επενδυτών και επενδυτών που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων πριν προχωρήσουν με την αγορά), η εταιρεία πιστεύει ότι έχει μια σειρά από βάσιμες υπερασπίσεις, που θα προβάλει κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τους θεσμικούς κατόχους. Στην περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, ιδίως όταν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας τους ‘έπεισαν’ να προχωρήσουν με την αγορά ή/και σκόπευαν να προσφέρουν ‘επενδυτική συμβουλή’, η εταιρεία πιθανόν να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η κατάληξη των αγωγών στα δικαστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας πιθανόν να διαρκέσει αρκετά χρόνια». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, έχει γίνει πρόβλεψη με βάση την καλύτερη εκτίμηση της διεύθυνσης για πιθανές εκροές.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.