Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


To Ανώτατο υπέρ Κεφαλαιαγοράς για πρόστιμο €100.000 του 2014

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε έφεση που κατέθεσε η Αννίτα Φιλιππίδου κατά της απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να της επιβάλει το 2014 πρόστιμο ύψους €100.000 για υπόθεση που αφορούσε στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΚΚ, η υπόθεση αφορούσε στην απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 28.4.2014 να επιβάλει στην Αννίτα Φιλιππίδου, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Limited, πρόστιμο €100.000, στο πλαίσιο της διερεύνησης σχετικά με την επένδυση των εταιρειών Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, για την κ. Φιλιππίδου η ποινή αφορούσε στην παροχή παραπλανητικών πληροφοριών που περιλήφθηκαν στην εξαμηνιαία και ετήσια έκθεση της εταιρείας και ότι δεν διασφάλισε την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων της Εταιρεία, ως είχε ευθύνη.

Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία, που εκδόθηκε στις 10 Μαΐου, το θέμα έχει τελεσιδικήσει, αφού το ίδιο Δικαστήριο ως πρωτοβάθμια δικαιοδοσία είχε απορρίψει προσφυγή που είχε καταθέσει η κ. Φιλιππίδου στις 13 Ιανουαρίου του 2016.

Σύμφωνα με την ΕΕ, στην πρώτη του απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, έκρινε πως ο ισχυρισμός ότι, η Αιτήτρια δεν ήταν υπεύθυνο πρόσωπο για τον εκδότη, ήταν αστήριχτος, ότι οι ισχυρισμοί ότι ήταν αναρμόδια για τα θέματα κινδύνων και ότι δεν είχε σχετικές γνώσεις επί αυτών ήταν αβάσιμοι, καθότι ο Ν.190(Ι)/2007 ρητά απαιτεί από τον Οικονομικό Διευθυντή δήλωση στη βάση των άρθρων 9(7) και 10(7) του Ν. 190(Ι)/2007.

«Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης και συμφώνησε με την προσέγγιση του Ανώτατου Δικαστηρίου (Πρωτοβάθμια Δικαιοδοσία)», αναφέρει η ΕΚΚ.


 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.