Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου και οικονομία πάνε μαζί ?

Λευκωσια : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με πολλά μηνύματα οι ομιλίες Άκερμαν και Χούρικαν στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων
Ο Ελβετός τραπεζίτης πρόεδρος του συγκροτήματος, απευθυνόμενος προς την πολιτική ηγεσία, μίλησε για σημάδια εφησυχασμού, ενώ δεν έχουν ακόμα ξεπερασθεί οι προκλήσεις
«Η θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας συνάδει και με την πρόοδο της Τράπεζας Κύπρου, και θα μπορούσα να πω ότι η κυπριακή οικονομία και η Τράπεζα Κύπρου βαδίζουν χέρι-χέρι», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Γιόζεφ Άκερμαν, ενώ αμέσως μετά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Τζον Χούρικαν μίλησε για την πιθανότητα έκδοσης δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, προς ενίσχυση της ευρωστίας του ισολογισμού και της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας.

Με Αστυνομία, αλλά χωρίς επεισόδια

Οι δηλώσεις έγιναν ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε χθες στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, στη Λευκωσία, υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας από πλευράς Αστυνομίας, για να αποτραπούν επεισόδια. Όπως είναι γνωστό, κατά τις τελευταίες συνελεύσεις της τράπεζας οργισμένοι μέτοχοι, καταθέτες και κάτοχοι αξιογράφων είχαν προκαλέσει επεισόδια διαμαρτυρόμενοι για την απώλεια της περιουσίας τους, λόγω του κουρέματος των καταθέσεων και της μείωσης της τιμής της μετοχής, καθώς και του μηδενισμού της αξίας των αξιογράφων τους.
Στήριξη της οικονομίας
Η χθεσινή συνέλευση άρχισε με ομιλία του προέδρου το διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Γιόζεφ Άκερμαν, ο οποίος σκιαγράφησε τους βασικούς πυλώνες για επίτευξη των στόχων της, που είναι, όπως είπε, η στήριξη της κυπριακής οικονομίας και προσφορά των κατάλληλων αποδόσεων στους μετόχους της μεσοπρόθεσμα.
Ο Γιόζεφ Άκερμαν αναφέρθηκε και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τονίζοντας ότι η περαιτέρω ουσιαστική μείωσή τους εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της τράπεζας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της.
«Προτεραιότητες αποτελούν επίσης -είπε- η πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA, η διατήρηση της κατάλληλης κεφαλαιακής επάρκειας με την εσωτερική δημιουργία κεφαλαιακών πόρων, η περαιτέρω επικέντρωση στην κυπριακή αγορά ως τη βασική αγορά και οι εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Άγνωστος χ η ημερομηνία εισαγωγής στο Λονδίνο
Ο πρόεδρος του δ.σ. της Τράπεζας Κύπρου αναφέρθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και στις προσπάθειες για την εισαγωγή των μετοχών του συγκροτήματος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται, όπως είπε, οι προσπάθειες για την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας σε ένα από τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την προσεχή περίοδο, και η επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας. Σημείωσε ότι οι προσπάθειες για τον σκοπό αυτό εντατικοποιούνται και ότι έγινε ήδη σημαντική πρόοδος, με κατάλληλες προετοιμασίες και εργασίες στις διάφορες ρυθμιστικές και τεχνικές πτυχές του έργου.
Σημείωσε, ωστόσο, ότι η χρονική στιγμή της εισαγωγής των μετοχών παραμένει ακόμα αβέβαιη, καθώς υπόκειται στις εγκρίσεις που απαιτούνται αλλά και στις συνθήκες της αγοράς. Για το θέμα αυτό είπε πως θα γίνουν ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω.
Επαρκής κεφαλαιακή βάση
Αναφερόμενος στα δεδομένα της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Άκερμαν είπε ότι θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο η κεφαλαιακή της βάση είναι επαρκής, λαμβάνοντας υπ' όψιν το προφίλ κινδύνου, την προδιάθεση ανάληψης κινδύνου, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το μακρο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
«Η Τράπεζα Κύπρου -σημείωσε- είναι επίσης πλήρως προσηλωμένη στη διατήρηση του πολύ υψηλού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας που έχει ήδη επιτευχθεί, κι έχει αναγνωριστεί και εκτιμηθεί από τις ανταποκρίτριες τράπεζες, τους πελάτες και τους ειδικούς και αναλυτές που τη μελετούν. Η συνεχής ενίσχυση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα από την κυπριακή κοινωνία είναι τεράστιας σημασίας για την επιτυχία της», τόνισε.
Να μην επέλθουν ανατροπές στη μεταρρύθμιση
Ο Ελβετός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου δεν παρέλειψε να στείλει μηνύματα και στην πολιτική ηγεσία, τονίζοντας πως η οικονομία της χώρας μας εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, ενώ παραμένουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις, μια και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως.
«Είναι σημαντικό -ανέφερε- να μην επέλθουν ανατροπές στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να επανακτήσει τη δυναμική του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες και για την εδραίωση των κοινωνικά επώδυνων μέτρων προσαρμογής που ήδη υλοποιήθηκαν και για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου σημαντικού δυναμικού ανάπτυξης της Κύπρου, μέσω της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων και της διευκόλυνσης των προσπαθειών απομόχλευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».
Όχι στον εφησυχασμό
Απευθυνόμενος ευθέως στην πολιτική ηγεσία, ο Γιοζεφ Άκερμαν είπε και τα εξής:
«Οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου θα πρέπει να αποφύγουν τον εφησυχασμό που φαίνεται δυστυχώς να επέρχεται και πάλι, και αντ' αυτού να εργάζονται για τη συσπείρωση της απαραίτητης ευρείας πολιτικής συναίνεσης, που απαιτείται για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων».

Και για το Κυπριακό
Αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, και δήλωσε ότι στην περίπτωση της προσδοκώμενης επιτυχούς κατάληξης, υπάρχουν δυνητικά μεγάλα οικονομικά οφέλη, τα οποία όμως προϋποθέτουν σημαντικές μεταβατικές προκλήσεις.
«Το ισχύον πολιτικό, νομικό και διοικητικό καθεστώς της ΕΕ -σημείωσε- μπορεί να χρησιμεύσει ως μια ιδανική βάση για τη λειτουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους στην Κύπρο. Η πιθανή επανένωση της μόνης διαιρεμένης χώρας της ΕΕ αξίζει την πλήρη πολιτική υποστήριξη και, τελικά, την οικονομική βοήθεια της ΕΕ», ανέφερε.

Έκδοση δευτεροβάθμιου κεφαλαίου
Στη δική του ομιλία, ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Χούρικαν σημείωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίου κοινών μετοχών για να στηρίξει τη στρατηγική της και, ως εκ τούτου, δεν αναμένει ότι θα προκύψει ανάγκη άντλησης επιπρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.

«Ο δείκτης CET1 -είπε- ανήλθε σε 14,4% στις 30 Ιουνίου 2016 και γενικά συγκρίνεται επάξια με ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ένταση του κινδύνου στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, η οποία επιμετρείται συγκρίνοντας τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία με το μέγεθος του ισολογισμού, θεωρείται υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και αποτελεί επιπλέον ένδειξη του συνετού ύψους κεφαλαίων έναντι του ύψους των κινδύνων που εμπεριέχονται στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Παρ' όλ' αυτά, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, εξετάζουμε συνεχώς τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση των κεφαλαίων των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και η χρηματοδότηση του ισολογισμού μας. Για τον σκοπό αυτό, και καθώς η Τράπεζα επιστρέφει στην ομαλότητα, εξετάζεται προσεχτικά η πιθανότητα έκδοσης Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου, για να ενισχύσει την ευρωστία του ισολογισμού και την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Αυτή είναι άλλη μια θετική και στοχευμένη ενέργεια στην πορεία ανάκαμψης της Τράπεζάς μας».
Ο Τζον Χούρικαν συνέχισε λέγοντας ότι η Τράπεζα εστιάζει πλέον στην ενίσχυση της δυνατότητας για στήριξη της κυπριακής οικονομίας και στην υποστήριξη επαγγελματιών μέσω της θυγατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα κόκκινα δάνεια
Για τα προβληματικά δάνεια ανέφερε ότι παρά την πρόοδο που η Τράπεζα πέτυχε για μείωσή τους, το πρόβλημα θα παραμείνει για κάποια χρόνια.

«Έχουμε μειώσει το εύρος των προβληματικών δανείων στον ισολογισμό μας. Παρ' όλ' αυτά παραμένουν σε μη επιτρεπτά υψηλά επίπεδα σε σχέση με ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες αγορές. Συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε τη στήριξη του νομοθετικού σώματος, του νομικού συστήματος, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας, για την ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα συνεχίσουμε βεβαίως να διασφαλίζουμε την προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας».
Το μερίδιο αγοράς
Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί σήμερα μερίδιο αγοράς ύψους 28,6% στις καταθέσεις κατοίκων Κύπρου και μερίδιο αγοράς ύψους 33,8% στις καταθέσεις κατοίκων εξωτερικού, κι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους πελάτες της, για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη τους προς στην Τράπεζα.
«Είμαστε -είπε- αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επί καθημερινής βάσεως».
Πρόσθεσε ότι η πρόοδος στην αποπληρωμή του ELA, η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας και η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι των ξεκάθαρων στόχων που έχουν τεθεί, έχουν αναγνωριστεί από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τέλος, σημείωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίζει να διαδραματίζει τον ρόλο που της αναλογεί στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, με στήριξη της πραγματικής οικονομία με νέο δανεισμό, που φέτος ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ.

Επανεκλογή πέντε συμβούλων
Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης επανεξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου πέντε σύμβουλοι, οι Maksim Goldman, Μιχάλης Σπανός, Arne Berggren, Michael Heger και Lyn Grobler.
Στη δράση και την επαγγελματική τους κατάρτιση είχε κάμει αναφορά στην ομιλία του ο Γιόζεφ Άκερμαν.

Να σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν 167 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 3.518.061.472 μετοχές, δηλαδή 39,427% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μεταξύ άλλων ενέκριναν την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισαν την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ συμφώνησαν με τον επαναδιορισμό του οίκου Ernst & Young ως ελεγκτών της τράπεζας.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.