Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Καθυστερεί η πώληση πακέτου ΜΕΔ λόγω κορωνοϊού

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως λόγω της αστάθειας που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού η πώληση πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), γνωστή ως Helix 2 θα πάρει περισσότερο χρόνο απ΄ ότι αναμενόταν και ότι προχωρεί σε αναγνώριση πρόσθετων προβλέψεων ύψους €75 εκατομμυρίων, που θα περιληφθούν στα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2020.

«Στο πλαίσιο της αστάθειας της αγοράς που προκύπτει από την πανδημία του COVID-19, ο όμιλος συνεχίζει να εργάζεται με τους συμβούλους του προς την κατεύθυνση της χαρτοφυλακίου ΜΕΔ. Λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς και των επιχειρησιακών συνθηκών, η διαδικασία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ότι αρχικά αναμενόταν», αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα εκτιμούσε ότι η πώληση του πακέτου ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

«Στο πλαίσιο των αναμενόμενων ζημιών υπό το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Πρότυπο Αναφοράς 9 (IFRS 9), η τράπεζα αναμένει να αναγνωρίσει πρόσθετες προβλέψεις €75 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 4ο τρίμηνο του 2019, με αρνητικό κεφαλαιακό αντίκτυπο πέριξ του 0,45%,» αναφέρει η τράπεζα, προσθέτοντας πως με την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι κεφαλαιακοί δείκτες θα ευνοηθούν από την μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Η τράπεζα τονίζει πάντως σημειώνει ότι συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, που ανερχόταν σε €3 δισ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, ενώ ο δείκτης κυρίων κεφαλαίων κατηγορίας 1 και η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ανερχόταν στο 14,9% και 17,9% αντίστοιχα προσαρμοσμένους στην πώληση του μεριδίου στην CNP και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, δείκτες πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.
 
17.03.2020

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.