Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ζημίες 37 εκατ. στο εννεάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ζημίες €37 εκατ., που περιλαμβάνουν και τις ζημίες €150 εκατ. από το πρόγραμμα πώλησης δανείων στην Apollo, με την ονομασία Helix. Η εικόνα των λογαριασμών αποτελεσμάτων επηρεάστηκε θετικά από τη μείωση των προβλέψεων κατά 82% στα €150 εκατ. από €836 εκατ. Επηρεάζεται όμως αρνητικά από τη μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου και τη μεγάλη μείωση των καθαρών εσόδων της Τράπεζας.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά
Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €586 εκατ., σε σύγκριση με €660 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 11% σε ετήσια βάση.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2018 ανήλθαν σε €340 εκατ. και 2,51% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με πέρσι.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο είναι μειωμένο κατά 76 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι. Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2019 είναι αυξημένα κατά 1% στα €291 εκατ. από €287 εκατ.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 50%, σε σύγκριση με 43% πέρσι. Οι προβλέψεις για το εννεάμηνο του 2018 μειώθηκαν σε €150 εκατ., σε σύγκριση με €836 εκατ. πέρυσι.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 6% και ανήλθαν σε €16,850 εκατ.

Τα μεικτά δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,201 εκατ. με ετήσια πτώση 14%.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος John Hourican αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συνέχιση της προσπάθειας για εξυγίανση των ισολογισμών. «Αυτό επιταχύνθηκε μέσω της συμφωνίας για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο Project Helix. Το Helix αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την αποκατάσταση του ισολογισμού μας και τη σταθεροποίηση του κεφαλαίου μας Αναμένουμε την εκτέλεση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τη λήψη της κανονιστικής έγκρισης από την ΕΚΤ», σημειώνει.

«Αυτή η πώληση χαρτοφυλακίου συμπληρώνει τη μείωση της οργανικής έκθεσής μας (NPE). Κατά το τρίτο τρίμηνο, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €224 εκατ. Αυτό είναι το δέκατο τέταρτο συνεχές τρίμηνο των ουσιαστικών μειώσεων των ΜΕΔ και είναι σύμφωνο με την καθοδήγησή μας μετά το Helix».

«Από την κορυφή το 2014, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του χαρτοφυλακίου Helix, μειώσαμε τώρα το απόθεμα ΜΕΔ κατά 67% ή κατά €10 δισ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του Helix) έχουμε υπόλοιπα €5 δισ. και καλύπτονται από πρόβλεψη 49%. Παραμένουμε δεσμευμένοι να σημειώσουμε περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο τα επόμενα τρίμηνα και να επιστρέψουμε στην επιχειρηματική δραστηριότητα της στήριξης της κυπριακής οικονομίας».

«Τον Νοέμβριο ολοκληρώσαμε την πώληση της βρετανικής θυγατρικής μας. Η πώληση προσθέτει 70 μονάδες βάσης σε δείκτες κεφαλαίου, εκ των οποίων οι 60 μονάδες βάσης καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο και είναι γενικά ουδέτεροι από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τον Αύγουστο, χρεώσαμε €220 εκατ. πρόσθετα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AT1) και αναμένουμε ότι θα εκδοθούν πριν από το τέλος του έτους.

«Τα επίπεδα κεφαλαίου μας παραμένουν επαρκή στο τέταρτο τρίμηνο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης CET1 της Τράπεζας (μεταβατικός) ήταν 11,9% και ο Συνολικός Κεφαλαιουχικός Δείκτης ήταν 13,4%, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις».

«Έχουμε μια σαφή στρατηγική για τη συνέχιση της βελτίωσης της θέσης της Τράπεζας στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την περαιτέρω αντιμετώπιση του υπολειπόμενου ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους € 5 δισ. Εξακολουθούμε να είμαστε τόσο επικεντρωμένοι στο να συνεχίζουμε να επιδιώκουμε λύσεις, τόσο οργανικές όσο και μη οργανικές ,για να κάνουμε την Τράπεζα πιο ισχυρή, ασφαλέστερη, επικεντρωμένη στην Κύπρο, ικανή να στηρίξει την τοπική οικονομία», τονίζει.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.