Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 117.000 ευρώ για ανοιχτές πωλήσεις

Την επιβολή προστίμων,  αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
.......
Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποφασίστηκε:

    Η επιβολή προστίμου 27.000 ευρώ στoν κ. Τσούτσια Ιωάννη του Παναγιώτη, διότι σε 27 περιπτώσεις δεν προέβη σε γνωστοποίηση ανοικτών πωλήσεων, κατά παράβαση των άρθρων 5 & 6 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
    Η επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «Τράπεζα Κύπρου», διότι κατά την προώθηση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) παρείχε επενδυτικές συμβουλές, χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας επενδυτών και χωρίς να έχει συνάψει τις προβλεπόμενες προς τούτο συμβάσεις, κατά παράβαση του ν. 3606/2007 και της υπ αριθ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


    Η επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρία «Ευροβολη Α.Ε.Ε.Δ.» για τη μη ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατά παράβαση της υπ αριθ. 9/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
    Η παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία «Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π» ως Oργανισμού Eναλλακτικών Eπενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4209/2013, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού της.
    Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία «Pharos Investment Advisors Α.Ε.Ε.Δ.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3606/2007.

Επιτλέλους
#1 | 12-12-2014 11:22
Επιτλέλους
Επιτλέλους

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.